Dove
TIPY ZDRAVÍ

Sebevědomí je důležité

Prostředí sociálních sítích vytváří na dívky tlak ohledně jejich vzhledu. Čím více času tam tráví, tím větší tlak pociťují. Zejména starší se častěji porovnávají s tím, co na sítích vidí, a častěji tak zpochybňují samy sebe, což může vést k problémům se sebevědomím. Přály by si, aby se svět více zaměřoval na to, jaké jsou, a ne na to, jak vypadají. Množství děvčat projevilo zájem také o speciální výuku ve škole zaměřenou na vlastní sebedůvěru a přijetí samy sebe. Osvětě týkající se zdravého sebevědomí s edukačním přesahem se dlouhodobě věnuje také značka Dove a její Projekt sebedůvěry. Ten se snaží aktivně edukovat rodiče, učitele a vychovatele v oblasti zvyšování sebevědomí dětí. Za 15 let existence projekt pomohl více než 60 milionům mladých lidí, z toho v Česku projekt pomohl více než stem tisícům z nich. Nyní jde značka Dove ještě dál, a spouští novou kampaň nesoucí název #krasanepotrebujefiltr speciálně zaměřenou na problematiku sociálních sítí. „Od 4. dubna funguje nová online edukační platforma pro školy i veřejnost. Jde o minihru a trénink orientace na sociálních sítích a pochopení jejich zkreslené reality pro děti a mladistvé. Chceme, aby mladí lidé znali svou skutečnou hodnotu, věřili si a byli odolnější vůči negativním vlivům na jejich sebevědomí. Na přípravě jsme spolupracovali s odborníky z oblasti psychologie i pedagogiky,“ představuje novou platformu Soňa Repčíková, brand manažerka Projektu sebedůvěry Dove. Dostupná pro školy i veřejnost je na webových stránkách dove.com/cz.

Text: redakce Zdraví, foto: DoveKoupit časopis