Ptáte se odborníků

K čemu je dobré vyšetření CRP?

Za jakých podmínek je vyšetření CRP pojišťovnou hrazeno a proč je důležité?

Při vyšetření CRP (C-reaktivní protein) se stanovuje hladina specifické bílkoviny v krvi, která se zvyšuje především při akutní bakteriální infekci (méně obvykle také mykotické infekci). Naproti tomu virové infekce bývají charakterizovány relativně malým vzestupem CRP. Stanovení výše CRP proto napomáhá v rozhodnutí, zda zahájit léčbu antibiotiky. Úspěšná antibiotická terapie se pak projeví rychlým poklesem CRP, naopak při neúspěšné léčbě přetrvává zvýšení CRP. Řada praktických lékařů, hlavně dětských, běžně využívá možnost provádět stanovení CRP přímo ve své ordinaci, tzv. v režimu POCT (Point of Care Testing). Výhodou POCT vyšetření je rychlost dosažených výsledků a tím pádem zefektivnění diagnostického procesu u akutních potíží. Takové vyšetření ale neprovádí automaticky každý praktický lékař. Pojišťovna příslušné výkony lékaři nasmlouvá a následně hradí jen při splnění stanovených podmínek – smyslem tohoto opatření je zajistit potřebnou kvalitu daného vyšetření. Lékař, který nemá příslušné výkony uvedené ve smlouvě s pojišťovnou, zajistí v případě potřeby pacientovi vyšetření CRP v laboratorním režimu, tj. odesláním vzorku krve do laboratoře. Toto vyšetření CRP v externí laboratoři je samozřejmě také hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že je vyšetření CRP předepsáno (indikováno) lékařem, zdravotní pojišťovna ho hradí a pacient za něj nic neplatí (ani nepřiplácí). Platí to jak případě, kdy je CRP test proveden přímo lékařem v jeho ordinaci, tak v externí laboratoři. Lékař po pacientovi může požadovat platbu pouze v případě, že k vyšetření CRP neshledává žádný zdravotní důvod, tedy zdravotní indikaci, a vyšetření je provedeno jen na žádost pacienta.

Odpovídá Mgr. Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí VZP.Koupit časopis