Pohyb a kondice,  Rubriky

Děti a cvičení

Proč děti potřebují pohyb a jaký druh cvičení je pro ně vhodný?

Výzkumy dokazují, že děti, které se od malička hýbou, mají před svými vrstevníky náskok skoro ve všem. Navíc jim nehrozí obezita, což je plus. Zvláště v dnešní době, kdy má až třináct procent dětí nadváhu. Pohyb má vliv nejen na fyzičku, ale taky na mentální aktivitu. Proto je dobré dětem od mala vštěpovat, že pohyb je fajn.

Vzory táhnou

Pokud se vy sami pravidelně hýbete, pravděpodobně to od vás děti odkoukají a budou se taky hýbat. Děti jsou totiž jako houby, které nasají všechny dovednosti velmi rychle a snadno, jen je potřeba je správně podnítit. Zvláště pak v raném věku je cvičení skvělé proto, aby se u dětí podpořily pohybové návyky. Malým sportovcům to podle nejrůznějších průzkumů lépe myslí, a hlavně jsou tyhle děti šikovnější, mrštnější a obratnější, takže pokud náhodou přece jen spadnou, spadnou „šikovněji“ a mají i méně úrazů. Odborníci také říkají, že u dětí, které jsou pohybově aktivní, se dříve odhalí případné vrozené vady pohybového aparátu, a dají se i lépe řešit.

Jak často by děti měly cvičit?

Průzkumy bohužel taky ukazují, že české děti jsou líné a cvičit je moc nebaví. Podle nich mladší děti ve věku 6 až 12 let nemají dostatek pohybu, a totéž platí i pro dospívající od 13 do 17 let. Obě věkové kategorie by měly podle odborníků věnovat pohybové aktivitě minimálně jednu hodinu denně každý den, tedy celkem sedm hodin týdně. Podle studií se mladší děti tomuto číslu blíží, ale pořád ji nesplňují. Týdně se cvičení věnují děti od šesti do dvanácti let ve volném čase pohybové aktivitě v průměru šest hodin a dvacet minut, ale pouze 40 procent dětí splňuje doporučených sedm hodin. Žádná sláva, ale aspoň něco. Teenageři už jsou na tom podstatně hůře, ti se věnují týdně cvičení jen 4 hodiny a 40 minut. To možná odpovídá hodinám tělocviku ve škole. V tomto věku se pak doporučeným sedmi hodinám týdně věnuje pouhých 25 procent dětí.

Jaké cvičení mají děti nejraději?

Pro děti je nejvýhodnější věnovat se všeobecné pohybové průpravě, nikoli od raného věku zaměřit pozornost jen jedním směrem. Ideální je, když si dítě zkusí všechno, aby zjistilo, co ho bude bavit. Může kopat do míče, házet míčem, běhat, skákat, prostě cokoliv. U mladších dětí převládají sportovní dětské hry, jako je honěná, na babu a podobně. Mezi šestým a dvanáctým rokem hrají kluci nejčastěji fotbal, hokej, zkoušejí karate, judo nebo bojová umění. Děvčata zase zajímá aerobik, cvičení při hudbě, tanec, balet, gymnastika nebo skákání přes švihadlo. To je jen dobře, protože v mladším školním věku je dobré podporovat mrštnost, obratnost a koordinaci pohybů. Určitě není vhodné nutit dítě posilovat, pokud ano, pak jedině s vlastní vahou těla – tedy kliky, sedy, lehy, dřepy, kotrmelce a šplhání. Myslete tedy zejména na rozmanitost pohybu.

Kolektivní cvičení je pro děti vhodné

Je jasné, že si s dětmi můžete zacvičit sami doma na zahradě, ale mnohem podnětnější je pro ně cvičení kolektivní. Při něm se totiž rozvíjejí nejen pohybové, ale taky sociální dovednosti. To ostatně doporučuje i Mgr. Iva Bílková, vedoucí fyzioterapeutka Fyziokliniky. „Jsem rozhodně pro kolektivní cvičení, protože podporuje zdravou soutěživost dítěte a zlepšuje určité návyky dítěte ve společnosti. Mohli bychom to nazvat jistou socializací.“ Cvičení s dalšími dětmi je pro ně velká motivace, protože se mezi sebou snaží předhonit a taky napodobit jeden druhého. To se dá podle Kristýny Přibylové, která před pěti lety vymyslela a založila projekt Monkey´s Gym, kde se s dětmi cvičí zábavnou formou, velmi dobře při výuce cvičení využít. „Ovšem cvičení v kolektivu má ještě další výhody – děti se po několika hodinách adaptují na prostředí a spoustu opakujících se cviků již dělají automaticky. Díky tomu se rychleji učí nové věci,“ říká Kristýna Přibylová.

Probuďte v dětech touhu cvičit!

Sport by měl být pro děti hlavně zábava, při které se děti vyřádí a odreagují, navíc toho hodně udělají pro svoje tělo. „Hlavní je dítě neotrávit tím, že ho do něčeho budeme nutit. Dát mu možnost volby. Ne každé dítě je sportovní talent a vztah ke sportu si musí vybudovat postupně. Dobré mi proto dnes přijdou ukázkové hodiny či zábavné sportovní dny, kde má dítě možnost si daný sport vyzkoušet ideálně s někým blízkým z rodiny,“ doporučuje Iva Bílková. Sport a cvičení nejen podporují zdravý životní styl, ale také zvyšují sebevědomí. Proto vybírejte pečlivě a zvolte to, na co má dítě vlohy, v čem se může uplatnit a dosáhnout třeba i jen malého úspěchu. Bát se nemusíte, vědci zjistili, že děti dokážou celý den aktivně běhat a vůbec se neunavit. Mají totiž svaly odolné proti únavě, a navíc se rychleji zotaví z cvičení s vysokou intenzitou. Dokonce prý rychleji než trénovaní sportovci!

Cvičení a úrazy – jak jim zabránit

Důležitá je správná přípravě na daný sport ve smyslu rozehřátí a rozcvičení. „Také používání vhodného náčiní a zařazení aspoň několika kompenzačních a protahovacích cvičení po zátěži typických pro daný sport,“ radí fyzioterapeutka Iva Bílková. Potvrzuje ale i to, že se dnes bohužel více setkáváme s traumatickými stavy, jako jsou zlomeniny, výrony kotníku a podobně. „Je to proto, že je spousta sportů dostupnějších, a ne vždy je metodicky správně zvládnutá daná tréninková hodina. Záleží tedy na kvalitě trenéra, který musí být do jisté míry přísný, aby zvládl ohlídat skupinu dětí, a zároveň vstřícný, aby děti neotrávil a sport je bavil. Bohužel každý sport nese svá rizika, ale co se týče benefitů, tak ty jasně převládají,“ tvrdí Iva Bílková.

Text: Ivana Ašenbrenerová, foto: Shutterstock a archiv redakce

Věděli jste, že…

… mezi nejoblíbenější sporty mezi dětmi u nás patří aerobik, fotbal, lyžování bruslení, plavání a cyklistika? Zájem je ale taky o tanec a florbal. Mezi šestiletými až devítiletými dětmi je pro děti ideální plavání a atletika. Podle Kristýny Přibylové by děti na prvním stupni měly zvládnout plavecký styl prsa a začít s kraulem. Vhodná je všeobecná atletická přípravka, která jim dá dobrý základ pro další rozvoj – učí se hlavně hod, skok, běh a šplh v nejrůznějších kombinacích. Okolo osmého a devátého roku lze zařadit pravidelný kondiční běh, pokud je to baví. Vždy by mělo jít o běh o kratších úsecích a maximálně do 3–5 kilometrů týdně.

text k foto: Pro děti je nejvýhodnější věnovat se všeobecné pohybové průpravě, nikoli od raného věku zaměřit pozornost jen jedním směrem. Ideální je, když si dítě zkusí všechno, aby zjistilo, co ho bude bavit. Může kopat do míče, házet míčem, běhat, skákat, prostě cokoliv.Koupit časopis