Krása a relaxace,  Pohyb a kondice,  Prevence

Víte, co je to reiki?

Japonské slovo reiki označuje vesmírnou životodárnou sílu. A zároveň také shrnuje podstatu stejnojmenné léčebné metody. Seznamte se s ní!

Zatímco západní medicína si pod slovem léčba představuje obvykle podání léku, chirurgický zákrok nebo ještě tak třeba psychiatrickou intervenci, východní pojetí zdraví je mnohem subtilnější. Základem reiki, stejně jako dalších metod, je práce se životní energií člověka. Ta je strukturována do energetických center (čaker) a drah (meridiánů); alespoň v pojetí, které je dnes rozšířenější na západě. Reiki jako duchovní metodě dal pravidla v první čtvrtině 20. století japonský buddhista Mikao Usui. K léčení používají mistři reiki přikládání rukou, jimiž usměrňují tok energie v těle; každá z několika škol reiki provádí léčení trochu jinak.

Jak vypadá léčení metodou reiki

Pokud byste se chtěli nechat ošetřit od léčitele reiki, nemusíte se bát žádné nepříjemné procedury. Léčitel přikládá ruce na pacientovo oblečené tělo, a tím, jak jimi pokrývá jednotlivé orgány, může usměrnit tok životní energie do oslabených míst. Pokud má pacient bolesti, může se léčitel zaměřit právě na problematická místa. Léčba může probíhat s dotekem nebo i bez něj: pouhým umístěním ruky nad pacientovo tělo.

Jak si vybrat léčitele

Pokud vás láká využít metodu reiki a nechat se léčit tímto způsobem, musíte si především umět vybrat terapeuta. Lidí, kteří nabízejí tuto metodu, je hodně. Fyzioterapeut Pavel Kloud, který sám lidem pomáhá mnoha způsoby včetně východních technik, jasná pravidla pro jejich výběr nezná. A zdůrazňuje, že při léčbě reiki dochází k výměně energie mezi pacientem a léčitelem – pacient tak může nějakou dostat, může ale o ni i přijít. „Necháme-li svobodně někoho zasahovat do vlastní životní energie, tak to může mít pozitivní, ale i negativní vliv. Pokud se někdo rozhodne dát svoji sílu k dispozici někomu jinému, v tomto případě někomu, kdo o sobě prohlašuje, že léčí energií, například energií reiki, tak vždy riskuje, že bude s jeho energií nekontrolovaně manipulováno,“ upozorňuje Kloud a radí využít reiki jinak: sám pro sebe. „Každému doporučuji studovat zákonitosti životní energie, protože potom bude otevřenější, chápavější, odnaučí se mít neustálý kritický pohled na svět a naučí se v každém okamžiku a na všem kolem sebe najít něco pozitivního a bude očekávat od života jen to nejlepší,“ vysvětluje fyzioterapeut. Obecně platí, že nejlepší je si léčitele vybírat podle referencí, případně podle osobních sympatií: sejít se s ním a promluvit si o tom, jaké máte problémy a co vám léčba může nabídnout.


Léčba může probíhat s dotekem nebo i bez něj, pouhým umístěním ruky nad pacientovo tělo. Foto: Shutterstock

Jak se seznámit s reiki

Pokud byste se vy sami chtěli naučit s energií reiki pracovat, není to až tak složité. Zájemci procházejí procesem zasvěcení. Ten má tři základní stupně; už v prvním můžete být užiteční sami sobě i ostatním. V prvním stupni se člověk učí „naladit“ na energii vlastní i ostatních lidí (ale také rostlin a zvířat). Tohoto stupně otevřenosti vůči energii reiki může dosáhnout každý – musí mít pouze správného učitele, který ho provede potřebným rituálem. Přikládáním rukou může takto „naladěný“ člověk pomáhat sobě i druhým, navíc se obvykle po naladění na energii reiki zlepšuje i jeho vlastní stav – posiluje se jeho imunitní systém, stane se vnímavějším k tělesným i duševním podnětům. Už v tomto stupni zasvěcení se také člověk učí, jak energii zprostředkovat; pokud tedy někoho dotykem léčí, nevyčerpává sám sebe, ale předává léčenému energii ze svého okolí.

Diagnózu nečekejte

Pokud je vám léčba metodou reiki sympatická, nemusíte se bát ji vyzkoušet. Měli byste ale myslet na omezení, která má. Léčitelé reiki jsou schopní modifikovat toky energie ve vašem těle, nestanovují ale diagnózu. Pokud nechcete jen povzbudit, ale máte i zdravotní problémy, bude rozumnější absolvovat i návštěvu u lékaře, který zjistí, jak se váš problém jmenuje. Při kritickém přístupu k věci je také třeba připomenout, že klinickým studiím se zatím nepodařilo prokázat, že by léčba pomocí reiki byla účinná – alespoň ne tak, aby vyhověla kritériím kladeným na běžné léčebné metody. Nedá se ovšem vyloučit, že právě vám pomůže; pokud ale máte akutní problém nebo se váš stav nezlepší, je rozumnější využít i tradiční léčbu.

Text: Ivana Dulková, foto: ShutterstockKoupit časopis