Pohyb a kondice,  Problém a řešení,  Rubriky

Tanec – lék na spoustu potíží

Tanec je nejstarší dorozumívací prostředek. A nejen to – pomáhá léčit tělo i duši.

Už pravěkému člověku pomáhaly rytmické, dynamické taneční pohyby provázené údery či hrdelními zvuky komunikovat s nadpřirozenými silami. Bránil se tak proti démonům a zároveň nemocem. Pomocí bubnování a tance uváděl šaman do tranzu nejen sebe, ale i ostatní příslušníky kmene. Základní principy současné taneční terapie jsou podobné šamanským rituálům a nápadně se jim podobá i tanec mladých lidí v nočních klubech. Pouze hudba je odlišná.

Z historie tance

Vedle tance s náboženskými motivy, který byl součástí kultu, se postupně formoval i světský tanec. Vyvíjel se ve třech proudech jako tanec lidový, tanec společenský a tanec scénický, výrazový. Lidové tance většinou provázely oslavy nebo velikonoční, dožínkové, svatební či pohřební obřady. Celkem je zaznamenáno v Čechách na 430, na Moravě 230 a ve Slezsku asi 150 lidových tanců. V 16. a 17. století vznikly tance točivé (sedlácká, vrtěná, čardáš), později se přidaly tance figurální nebo také společenské (valčík, polonéza, mazurka, polka). Ve 20. století se v tanci projevují vlivy z celého světa. Nastupují nové rytmy a pohybové formy (foxtrot, shimmy, charleston, twist, blues). Nejnovější společenské tance upouštějí od uzavřeného tanečního držení a umožňují sólové vyjádření jednotlivce. Jsou to tance standardní, jako je waltz, valčík, quickstep, slowfox nebo tango, a tance latinskoamerické, které zastupují například samba, rumba, cha-cha, jive či passo doble.

Tanec jako terapie

V civilizovaném světě má tanec dlouhou tradici, i když byla období, kdy byly záchvaty tance považovány za druh duševního onemocnění. Síla tance jako terapeutického prostředku však vždy zvítězila a vždy našel zastánce, kteří byli přesvědčeni, že má své místo v léčení řady potíží. Nejen jako zdraví prospěšný pohyb, ale také jako prostředek sebevyjádření. V roce 1966 byla ve Spojených státech založena Americká společnost pro léčbu tancem. Dnes se terapie tancem používá k léčebné rehabilitaci v řadě medicínských oborů.

Tanečních škol i kurzů je nepřeberné množství. Kurzy nejsou zdaleka určeny jen pro páry, většinou se mohou hlásit i jednotlivci, a protože mezi zájemci zpravidla převládají ženy, mnohé taneční školy nabízejí varianty tanců upravené speciálně pro dámy bez partnera. Vítáni jsou dospělí, mládež, děti i senioři. Co všechno se nabízí? Například moderní tance, společenské standardní, latinské (populární je salsa, ale také bachata, merengue či argentinské tango), lidové tance, klasický tanec (balet, swing), scénický tanec, flamenco, africké, irské, řecké, indické a perské tance, step, disko, historické tance, country, square dance a mnohé další. Foto: Shutterstock

Jak to funguje

Taneční terapie je kombinací tance i jiných forem pohybu. Hlavním zdrojem inspirace pro ni jsou tance domorodé a šamanské. Techniky inspirované primitivními tanci přebírají všechny podstatné znaky původních kmenových rituálů, jako je strhující rytmus bubnů, větší počet účastníků, rytmická přesnost, jednoduchost, neúnavné opakování pohybů, pevné sepětí se zemí a hlasový doprovod. Vše je ovšem přizpůsobeno požadavkům a zvykům současné kultury. Často se při taneční terapii používá hlasový doprovod. Nejenže je psychologicky vysoce účinný, ale je to i skvělé dechové cvičení, rozšiřuje totiž hrudník a zvyšuje vitální kapacitu plic. Také navozuje relaxaci svalstva, a je proto využíván při nápravě koktavosti. Zlepšuje cit pro hudbu, rytmus a intonaci, čímž obohacuje také řečový projev. Postupně se zrychlující rytmus bubnů, opakování tanečních pohybů, kroků a gest a uvolněná atmosféra ve skupině mohou mírně ovlivnit stav vědomí. Výsledkem je zvýšené zaujetí pro tanec, ztráta ostychu a strachu ze zesměšnění, uvolnění sebekontroly. Každý účastník tak může tancovat naplno a pouštět se v pohybovém a hlasovém projevu stále o něco dál. Přitom pociťuje menší únavu a větší radost z prováděné činnosti.

Tanec jako prevence

V poslední době lze zaznamenat v oblasti taneční terapie pomalý, ale velmi zřetelný posun od léčby k prevenci onemocnění. Mnoho lidí dnes navštěvuje hodiny tance kvůli uvolnění a udržení tělesné zdatnosti. Je pro ně mnohem přijatelnější a zábavnější než třeba posilování nebo jiné, fyzicky příliš namáhavé sporty. Nejvíce se tanci daří v mateřských školách, ale odborníci jsou zajedno, že by měl být běžnou součástí rozvoje osobnosti stejně jako klasická nebo lidová hudba. Mimo jiné i proto, že poznávání hudební a pohybové kultury jiných národů přispívá k rozvoji rasové i společenské tolerance.

Text: Ivana Dulková, foto: Shutterstock

Břišní tanec pro krásu i zdraví

Orientální tanec je atraktivní pohybová aktivita vhodná pro každou ženu. Není totiž omezený věkem, proporcemi ani výkonností. Přispívá k formování postavy, zvláště v oblasti břicha a boků, a rozvíjí tělesnou kondici. Nepřetěžuje žádnou část těla a je pro ženy přirozený. Výzkumy prokázaly, že pomáhá ztuhlé krční a bederní páteři, kyčelním kloubům, tlumí premenstruační syndrom a klimakterické potíže, upravuje činnost žaludku a střev, čímž předchází zažívacím problémům, a napravuje špatné držení těla. Některé jeho prvky se využívají při rehabilitačních cvičeních. V neposlední řadě také zvyšuje sebevědomí ženy. Už proto, že orientální tanec vypadá velmi krásně a smyslně, ať v provedení ženy štíhlé, plnoštíhlé nebo velmi plnoštíhlé.Koupit časopis