Novinky

Také pomáháte Ukrajincům?

Tak to se vám určitě budou hodit informace, které nám prostřednictvím své mluvčí poskytla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Věříme, že je pomůžete zprostředkovat těm, kteří to potřebují!

Jak na území ČR postupovat pro přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění osob přijíždějících z Ukrajiny? VZP ČR v současné době intenzivně jedná o dalším možném zjednodušení tohoto postupu, v tuto chvíli ale doporučujeme řídit se těmito kroky:

1. Kontaktovat OAMP MV

Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra ČR, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Podrobnější informace zde: https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/

2. Kontaktovat VZP ČR

S vystaveným potvrzení (víza) z OAMP MV je nutné se dostavit na jakékoli Klientské pracoviště VZP ČR: https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky

Zde bude žadateli vystaveno „Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

Zajištění neodkladné péče bez zdravotního pojištění

Pokud ještě nemáte tyto kroky zajištěny (nemáte tedy žádné zdravotní pojištění) a potřebujete neodkladně zdravotní péči, můžete dle informací Ministerstva zdravotnictví pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní:

Seznam fakultních nemocnic:

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Text: VZP a redakce Zdraví, foto: SutterstockKoupit časopis