Krása a relaxace,  Rubriky

Speciálně o rtech!

Až si opět budete líčit rty, vzpomeňte si, že děláte vlastně jen to, co činily již vaše pravěké praprababičky…

Stejně jako oči představují i rty nejnápadnější, nejsledovanější a nejčastěji hodnocenou část lidského obličeje. Není divu – naše rty a jejich okolí vysílají totiž řadu neverbálních a velmi intimních informací o nás samých…

Rty jako symbol

Již v nejstarších písemnostech dochovaných na různých částech naší planety nacházíme snahu o jakousi typizaci jednotlivých obličejových znaků s cílem poodhalit souvislosti mezi konkrétním obličejem a charakterovými vlastnostmi člověka. Rty jsou v tomto kontextu vždy spojovány se sexuální energií člověka, a to i v zemích, kde je líbání neznámým pojmem nebo je užíváno bez jakéhokoliv erotického podtextu. Rty ve spojení s bradou a bezprostředním okolím rtů vypovídají navíc také o schopnosti jednotlivce prosadit se v našem světě. Úzké rty jsou tak například přiřazovány osobám s menším, případně dobře skrytým anebo také zcela potlačeným sexuálním pudem. Široké plné rty patří podle těchto spisů naopak jedincům vášnivým nebo lidem, kteří své city umějí prožívat pouze prostřednictvím sexu. A protože vše, co souviselo se sexem, bylo v dávných dobách vždy zvýrazňováno jako projev energetické harmonie člověka, staly se i rty symbolem, který jen málokdy zůstával nezdůrazněn. Z toho důvodu byly již hroby pravěkých lidí „vyzbrojeny“ barevnými hlinkami, které měly sloužit také ke zvýraznění barvy rtů. Na to, aby rty byly dostatečně rudé, tak dbaly ženy všech věků a téměř všech kontinentů. A pokud nebyla barva, ženy si před zvláštní příležitostí alespoň silně třely rty a tváře, nebo si je dokonce barvily vlastní krví. Aby bylo docíleno zvlášť výrazného efektu, připojily se později k rudým barvám na rty také bílé prášky a pasty na kůži obličeje, které ve spojení s rudou barvou rtů a tváří vytvářely výrazný kontrast. Až si tedy budete líčit rty, vzpomeňte si, že děláte vlastně jen to, co činily již vaše pravěké praprababičky…


Balzámy na rty by měly být samozřejmou výbavou každé dámské kabelky!
Foto: Sutterstock

Někdejší péče o rty

Byly-li už jednou rty shledány jako zcela zásadní místo lidského obličeje, bylo také nutné věnovat jim náležitou pozornost. K tomu účelu se používalo doslova ledasco. Například staré Egypťanky používaly masku složenou z pryskyřice terebintového stromu, vosku, čerstvého oleje a kyperské trávy. Ve starém Řecku se zase na rty nanášela maska proslavená samotnou manželkou císaře Nerona, takzvaná popeana pasta z chlebové střídky a mléka. Římanky si pro krásu neváhaly přikládat na rty plátek čerstvého masa a perské ženy si z téhož důvodu na rty coby vynikající masku přikládaly vlaštovky vařené v medu. Jakkoli se vám tyto recepty zdají být podivné, ve své době byly velmi oblíbené a neméně účinné.

Moderní péče

V současné době najdete jen poměrně málo firem, které by péči o rty nějak významně odlišily od celkové péče o pleť. Výjimkou trhu jsou balzámy na rty, které naopak vyrábí téměř každá kosmetická firma. Skutečnou péči o oblast rtů ale najdete spíše u firem vyrábějících kosmetiku určenou k profesionální péči o pleť v kosmetických salonech. Tam také najdete výrobky označené jako speciální pro péči o rty nebo pro péči o rty a oční okolí. To proto, že kůže na rtech je v mnoha směrech podobná kůži v bezprostředním očním okolí. Tím nejdůležitějším, co kůži rtů a očního okolí spojuje, je především nemožnost vyrábět si tuk pro vlastní ochranu, v těchto partiích totiž zcela chybějí mazové žlázy. Z tohoto prostého faktu pak zcela samozřejmě vyplývá i největší problém, kterým rty trpí – je to přesušenost kůže a její sklon k nepříliš estetickému a navíc i bolestivému rozpraskávání. K tomu dochází pochopitelně nejvíce v obdobích náročných z hlediska venkovní teploty a vlhkosti vzduchu, nejhorší situace bývá obzvláště v zimním období. Pomoc přitom nespočívá v nějaké velmi zvláštní a náročné péči, ale záleží opět spíše v samotné pravidelnosti péče.

Text: Alexandra Krausová, foto: SutterstockKoupit časopis