Psychologie

Proč být optimistou?

Například proto, že optimisté jsou zdravější a déle žijí.

Vědci z kliniky Mayo zkoumali lékařské zprávy 839 pacientů, kteří se v letech 1962 až 1965 podrobili standardním testům vyšetření osobnosti. Vědecký tým dr. Maruta zjistil, že vysoký stupeň pesimismu významně korespondoval s nadprůměrnou mírou úmrtnosti. A naopak ti účastníci studie, kteří byli optimisty, měli životní vyhlídky podstatně lepší, než by se dalo očekávat. A co dalšího dokáže optimismus?

Optimismus chrání ženy před infarktem a časnou smrtí

Výzkum zveřejněný v časopisu Circulation sledoval celých osm let 100 000 žen. U pesimistek byly zjištěny vyšší hladiny cholesterolu a krevního tlak, což jsou faktory, které vedou k infarktu. Stále ale platí, že důležitější roli než osobnostní naladění hraje to, zda se nám podaří odbourat zdraví škodlivé aktivity jako, je kouření nebo přejídání.

Dobrá nálada a smích uvolňují cévy a zlepšují průtok krve.

Zjistili to vědci z amerického Baltimoru. Naopak zlost nebo vztek cévy zužují, a navíc zvyšují pravděpodobnost vzniku krevní sraženiny. Frustrace a napětí zase mohou vyvolat nedostatečné prokrvení srdce u 40 až 70 procent pacientů. Riziko infarktu v následujících dvou hodinách po záchvatu vzteku se zvyšuje víc než dvojnásobně.

Optimismus pomáhá při léčbě rakoviny

Nemůžeme sice jednoznačně tvrdit, že optimista, který trpí rakovinou, se uzdraví, a pesimista zemře, někdy to může být naopak. Ale člověk, který neztratí naději a dokáže mít ze života radost, nezanedbatelně zvyšuje svou šanci na vyléčení. Optimista navíc lépe spolupracuje s lékaři a bývá aktivní i v přístupu k léčbě, což obvykle zlepšuje její efektivitu.

Pesimisté jsou častěji nemocní a hrozí jim více úrazů

Podle psychologa dr. Seligmana jsou pesimisté náchylnější k depresi, častěji kouří, pijí, vyhýbají se lékařům a i jinak zanedbávají své zdraví, protože se domnívají, že proti nemoci stejně nic nezmohou. Pesimistický přístup k životu je také často dáván do souvislosti s oslabením funkcí imunitního systému.

Pesimistické seniory ohrožuje mrtvice

Starším lidem trpícím pesimismem hrozí třikrát větší pravděpodobnost mozkové mrtvice než lidem, kteří se dokážou ze života radovat a neztrácejí naději. To je závěr výzkumu vědců z univerzity v americkém Texasu, kteří zkoumali 2500 lidí starších 65 let po celých šest let.

Text: Marta Žigová, foto: ShutterstockKoupit časopis