Ptáte se odborníků

Pomoc při home office

Poradili byste mi nějaký cvik při práci s počítačem, aby mě nebolela krční páteř?

Tento cvik provádíme v sedu na vhodné židli a před zrcadlem. Očima kontrolujeme polohu a správné provedení, které je pro co nejlepší výsledek nezbytné stejně jako pravidelné opakování cvičení.

1. Výchozí poloha: Jedna paže obejme hlavu shora tak, že prsty ruky leží v oblasti týlu protilehlé strany hlavy a nos se nasměruje k lokti objímající paže. Druhá paže volně visí podél těla.

2. Provedení cviku: Oči se podívají nahoru a hlava současně mírně tlačí proti ruce dozadu a nahoru. Následuje nádech, hlava přestane tlačit a při výdechu se oči pomyslně podívají do kapsičky u košile dolů. Stejným směrem klesá hlava. Objímající ruka ji přitom provází, případně lehce napomáhá do pocitu protažení svalů na zadní straně šíje. Po krátké výdrži se hlava vrací proti mírnému odporu ruky zpět do základní polohy.

Nezapomínejte na mírné pootočení hlavy na stranu objímající paže a zároveň nevyvíjejte příliš velký tlak ruky proti hlavě. Rovněž pamatujte na oboustranné provedení cviku. A pozor! Tento konkrétní cvik rozhodně neprovádějte, pokud máte obtíže s meziobratlovou ploténkou a při nestabilitě krční páteře.

Odpovídá MUDr. Jindřich Maršík, vedoucí lékař společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s.Koupit časopis