Pohyb a kondice,  Prevence

Pilates zlepší kondici i psychikou pohodu

Cviky, které rozvíjejí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání, objevily české ženy až v posledních deseti letech.

Joseph Hubertus Pilates hledal inspiraci ve východní a starořecké filozofii, kde se soustředil především na harmonii těla a ducha. Na základě toho vypracoval systém cvičení, které mu pomohlo stát se z neduživého dítěte sportovcem. Díky své metodě pak mohl pomáhat při rekonvalescenci nepohyblivých pacientů, a to s velkým úspěchem. Když se počátkem 19. století přestěhoval do Ameriky, otevřel si první studio, v němž svou metodu vyučoval. Brzy se dostal do povědomí tanečníků, herců, sportovců, fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků a postupem času i laické veřejnosti. Až v posledních deseti letech tato metoda zaplavila fitness centra po celém světě.

Co je pilates

Pilates v sobě slučuje prvky klasického rehabilitačního cvičení a východních cvičebních systémů, z nichž nejvíce patrný je vliv jógy. Cvičení metodou pilates je především o harmonii ducha a těla, díky správně prováděným dýchacím cvikům se tělo i mysl dostávají do pohody. Soubor cviků je vytvořen tak, že procvičíte všechny partie těla, posílíte všechny svalové skupiny a pořádně si protáhnete záda. Jde o to, že necvičíte do únavy svalů, ale plynule přecházíte z jednoho cviku do druhého. Cviky jsou založeny především na přesnosti pohybu a správném dýchání. Pohybové sekvence jsou v každém programu promyšleně vypracovány tak, aby odbouraly špatné návyky a nenásilnou formou posílily celé tělo a jeho držení. Pilates je velmi příjemné cvičení, které vám energii nebere, naopak ji dodává. Základem cvičení je především posílení nejhlubšího břišního svalu, který se táhne okolo celého pasu, v souladu s posílením svalů zádových a hýžďových. Jde o zpevnění svalového korzetu s obnovením správného držení těla. Když jdete z hodiny, odcházíte ladnou chůzí a cítíte jakousi lehkost bytí.

Co ke cvičení pilates potřebujete?
Cvičí se především na podložce bez pomůcek, využívá se tak hmotnosti vlastního těla. Při vyšší pokročilosti však mohou cvičenci využít různých pomůcek, aby tak zpestřili jednotlivé lekce (magic circle – kruh, fitbal – velký gymnastický míč, flex-band – pružné gumy nebo pletené copy).
Foto: Shutterstock


Pilates jako rehabilitace

Cvičení touto metodou je velmi vhodnou formou rehabilitačního cvičení, vždy však pod vedením kvalifikovaného instruktora. Pilates pomáhá nejen bolavým zádům. Například cviky zaměřené na pánevní oblast pomáhají řešit gynekologické problémy, inkontinenci a dostanou vás rychleji do formy po porodu. Je ale nutné cvičit pravidelně a zahrnout cvičení do svého životního stylu. Pilates je cvičení, které dokáže napravit mnohé neduhy, které jsme si špatnými návyky – například nesprávným způsobem sezení – sami vytvořili.

Mnozí lidé cvičí pilates doma podle DVD. Dělají dobře?

Pokud s pilates začínáte, určitě si nejprve osvojte základní sestavu se správným dýcháním pod vedením kvalifikovaného instruktora. V hodinách pilates má instruktor možnost vás opravit a upozornit vás na chyby, což je velmi důležité. Přesnost pohybu totiž patří k nejdůležitějším aspektům při správném cvičení metodou pilates. Málokdo dokáže provádět cviky ihned správně.

Základní prvky pilates

  1. Dýchání – dech a pohyb musí být v souladu, zlepšuje se tak krevní oběh a odstraní se nadbytečné svalové napětí.
  2. Důkladnost provedení – cvičte raději méně, ale o to pečlivěji.
  3. Zacentrování – pohyb vychází ze středu těla.
  4. Plynulý pohyb – snižuje působení stresu a redukuje riziko zranění.
  5. Řízení pohybu – plná kontrola nad prováděným pohybem.
  6. Soustředění – uvědomění si každého pohybu vlastního těla. Tělo a mysl by měly být v souladu.

Text: Anna Skalská, foto: ShutterstockKoupit časopis