Ptáte se odborníků

Ledvinové kameny

Co stojí za vznikem ledvinových kamenů a jak jim předcházet?

Jedním z nejrizikovějších faktorů jejich vzniku je nadbytek kyseliny močové. Její krystalky totiž mohou v moči tvořit základ budoucích kamenů. Ke srážení kyseliny močové v krystalky dochází, když je pH moči příliš nízké. To se může stát ve chvíli, kdy jsme v celkové acidobazické nerovnováze způsobené zdravotními problémy, ale lze to také ovlivnit stravou. Důležitá je úprava pH moči, která je důsledkem vysokobílkovinné stravy velmi kyselá. Vhodnými inhibitory vzniku ledvinových kamenů jsou především citráty a hořčík, které jsou součástí různých preparátů. Při volbě vhodného prostředku na pomoc v boji s kameny hledejte kromě zmíněných citrátů a hořčíku také bylinku Phyllanthus niruri (Chanca piedra), známou také pod spojením ‚lamač kamenů’. Dosahuje velmi dobrých výsledků v prevenci ledvinových kamenů, důležité je ale vždy dlouhodobé užívání takových preparátů. Mezi preventivní a léčebná opatření patří také úprava pitného režimu a dieta s eventuálním využitím farmakoterapie k zabránění nebo omezení recidivy vzniku ledvinových kamenů s ohledem na zjištěnou poruchu.

Odpovídá urolog MUDr. Pavel Drlík.Koupit časopis