Novinky

Kurzy první pomoci

Všeobecná zdravotní pojišťovna zajistí v letošním roce osm desítek kurzů první pomoci ve školách a firmách. Tříhodinové kurzy jsou určeny studentům středních škol ve věku od 14 do 19 let, stejně tak i zaměstnancům firem v regionech.

 „Naše regionální pobočky již začaly oslovovat první školy a zaměstnavatele, velmi rádi bychom kurzy nabídli všem, kteří o ně projeví zájem, a to až do naplnění kapacity tohoto pilotního ročníku,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. Pokud se v průběhu letošního pilotního projektu prokáže nabídka kurzů jako dostatečně atraktivní, je VZP připravena v této aktivitě pokračovat i v dalších letech. Frekventanti kurzu zde získají základní informace o všech život zachraňujících úkonech. „Na školách se základy první pomoci učí minimálně, mnozí z nás se s takovým kurzem setkají například jen v autoškole. Lidé pak v krizovém momentu nevěří svým schopnostem a bojí se zraněnému poskytnout první pomoc, přitom se dokonce jedná o povinnost vyplývající přímo ze zákona,“ říká Ivan Duškov a dodává: “V rámci našich kurzů budeme dbát na praktickou část výuky, účastníci budou pracovat s reálnými pomůckami pod vedením zdravotníků nejen s odbornou kvalifikací, ale i dostatečnou praxí.“ V průběhu teoretické výuky a následného dvouhodinového praktického nácviku se absolventi dozvědí, jak postupovat při selhávání základních životních funkcích a oživování, jako je například zástava srdečního oběhu, získají nácvik i pro použití automatizovaného externího defibrilátoru AED, osvojí si zajištění průchodnosti dýchacích cest, Gordonův a Heimlichův manévr nebo doporučený postup při dopravních nehodách apod. V případě zájmu o uspořádání kurzu první pomoci ve vaší škole či firmě se můžete obrátit na: kurzyprvnipomoci@vzp.cz

Text: redakce, foto: ShutterstockKoupit časopis