Novinky,  TIPY ZDRAVÍ

Fakta o pásovém oparu

To co, si myslíte o virovém onemocnění zvaném zvaném pásový opar, nemusí být vždy pravda!

Kdo měl neštovice, nemusí se pásového oparu bát?

Je tomu přesně naopak. Pouze u toho, kdo už plané neštovice prodělal (nejčastěji v dětství), může dojít k rozvoji pásového oparu. Plané neštovice i pásový opar způsobuje stejný virus – virus varicella zoster. Při primární infekci vyvolá právě plané neštovice. Po jejich prodělání zůstává virus ve spící formě v těle člověka. Pásový opar je potom způsobený reaktivací tohoto viru.

Pásový opar je onemocnění kůže

To není úplně přesné. Pásový opar je infekční onemocnění, které postihuje nervový systém a projevuje se zejména kožními příznaky – puchýřovitou vyrážkou. Je způsobený virem varicella zoster, který se šíří podél nervů a nejčastěji se projevuje výsevem bolestivé puchýřovité vyrážky v oblasti nervového zakončení (obvykle na hrudi, zádech, krku nebo obličeji). Ve výjimečných případech může pásový opar probíhat i bez vyrážky a projevuje se pak bolestí v oblasti nervového zakončení.

Nejedná se o bolestivé onemocnění

Naopak! Pásový opar, latinsky herpes zoster, je bolestivé infekční onemocnění virového původu, které může být doprovázeno závažnými komplikacemi. Výsev vyrážky obvykle trvá 7 – 10 dnů, někdy však může jít i o týdny. Bolest způsobená pásovým oparem může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i vaše každodenní běžné činnosti, jako je oblékání, chůze nebo spánek. Tato bolest bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů. Nejčastější komplikací pásového oparu je postherpetická neuralgie (PHN), dlouhodobá bolest nervů, která může v oblasti zhojené vyrážky přetrvávat týdny, měsíce nebo dokonce i roky.

Pásový opar je infekční onemocnění, které postihuje nervový systém a projevuje se zejména kožními příznaky – puchýřovitou vyrážkou. Foto: Shutterstock

Pásovým oparem jsou ohroženi jen starší lidé

To není pravda, pásový opar si nevybírá. Pásovým oparem může onemocnět každý, kdo prodělal plané neštovice, bez ohledu na to, jak zdravý se člověk cítí. Lidský imunitní systém s přibývajícím věkem přirozeně slábne a je to právě tento s věkem související pokles funkce imunitního systému, který umožní spícímu viru varicella zoster se reaktivovat a způsobit tak pásový opar. Nejčastěji se onemocnění vyskytuje u osob ve věku 50 let a starších a u osob starších 18 let s oslabeným imunitním systémem. Pokud patříte mezi více než 90 % dospělé populace, která v dětství prodělala plané neštovice, máte virus, který způsobuje pásový opar, již v sobě. Až u 1 ze 3 lidí se může tento virus v průběhu života reaktivovat a způsobit pásový opar.

Pásový opar je vysoce infekční onemocnění.

Pravda je, že infekčnost pásového oparu je oproti planým neštovicím významně nižší. Infekční je tekutina puchýřků, přímým kontaktem s tekutinou se může nakazit osoba, která se s varicella zoster virem ještě nesetkala. U ní by se potom nákaza projevila jako plané neštovice.

Proti pásovému oparu neexistuje očkování

Neexistovalo, ale už je! Na trhu je nově dostupná vakcína SHINGRIX, která pomáhá chránit dospělé jedince před pásovým oparem (herpes zoster) a postherpetickou neuralgií (PHN), dlouhodobou bolestí nervů po onemocnění pásovým oparem. Vakcína SHINGRIX dosáhla v klinických studiích více než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách ve věku 50 let a starších. Je určena pro dospělé ve věku 50 let a starší a dospělé ve věku 18 let a starší se zvýšeným rizikem výskytu pásového oparu.

Text: redakce, foto: ShutterstockKoupit časopis