Novinky

Dětí a mladistvých s psychickými problémy stále přibývá. VFN rozšiřuje péči!

Rozšíření multidisciplinárního týmu, zkvalitnění ambulantní péče, terapie hrou, moderní terapeutické a edukační aktivity, vybudování a vybavení dvou unikátních terapeutických zahrad nebo posílení informovanosti rodičů, tak vypadá další rozšíření psychiatrické péče o mladistvé, ke kterému přistoupila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v rámci projektu „Edukačně terapeutické centrum VFN“ na Psychiatrické klinice.

Projekt pro adolescenty za více než 14,5 milionu korun je financován z Fondů EHP 2014-2021. Současný nápor na psychiatrické a psychologické služby je zcela mimořádný a celý systém zažívá krizi. Péče o duševně nemocné děti a dospívající vyžaduje další navýšení kapacit v rámci psychiatrické péče a zapojení moderních přístupů v léčbě. „Duševní zdraví dětí se bezpochyby zhoršuje v důsledku řady faktorů. Mezi ně patří řada problematických sociopolitických jevů, jako byl covid, ekonomická krize, migrace a další. Jako velmi podstatný faktor je nutné zmínit i rozvoj multimediálních technologií a sociálních sítí,“ zdůrazňuje prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, klinický psycholog 1. LF UK a VFN. Realizace projektu „Edukačně terapeutické centrum VFN“ trvala od roku 2021 až do března 2024. Do programu denního stacionáře bylo po dobu trvání projektu zapojeno 200 pacientů. Kromě podpory a rozvoje multidisciplinární péče u duševně nemocných dětí a dospívajících a zvýšení kvality poskytované péče vznikla také edice edukačních materiálů pro zdravotnické pracovníky pečující o děti s duševními poruchami, nezdravotnické odborníky, neformální pečovatele, pedagogy i rodinné příslušníky, které dosud v nabídce chyběly. Tematicky se edukační materiály vztahují k osmi diagnostickým okruhům: afektivní poruchy, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, ADHD, poruchy spánku, psychotické poruchy a návykové nemoci.

Text: redakce, foto: ShutterstockKoupit časopis