Problém a řešení,  Rubriky

Co dělat s vbočeným palcem?

Co se skrývá pod pojmem hallux valgus? Jedná se o odborné označení vbočeného palce – nepříjemné deformity nohy, která postihuje ženy i muže všech věkových kategorií.

Vbočený palec je deformita nohy, která rozhodně není jen estetickým problémem, ale může být zdrojem celé řady dalších nesnází pohybového aparátu a příčinou zničení kloubu na palci. Podstatou je deformita přednoží, odchýlení palce od podélné osy a jeho přiblížení k druhému prstu nohy. V důsledku této nesprávné polohy vznikají na palci bolestivé otlaky, palec může začít rotovat a celá oblast se v mnoha aspektech poškozuje. Deformita pak značně ztěžuje a v nejzávažnějších případech znemožňuje nošení obuvi, chůzi a další aktivity. „Vbočený palec je obvykle součástí dlouhodobého procesu změn v oblasti vazů, svalů a kostí. Palec, který se stále více odchyluje od své osy, způsobuje bolesti, kloubní komplikace a různé zánětlivé procesy,“ popisuje Bc. Jaroslav Fešar, prezident České podologické společnosti a ředitel Centra péče o nohy a tělo. „Kvůli vbočenému palci dochází k řadě pozdních změn. Typický je vznik kladívkového prstce, který tlakem mohutného palce ustoupí a vytvoří další deformaci. S tím je spojena další vlna komplikací, otlaky a kuří oka,“ upozorňuje specialista. Vbočený palec se může podílet na nepříjemných změnách i na nejbližších velkých kloubech, jako je kotník či koleno, a způsobovat tak další zdravotní problémy.

Proč se palec ocitá v nepřirozeném postavení

Na vzniku vbočeného palce se podle Jaroslava Fešara podílí mnoho různých faktorů. Problém se objevuje častěji u žen a velký podíl na něm mají vlastnosti vaziva a svalů ovlivněné dědičnými vlivy. Souvislosti je možné hledat také v atypickém tvaru nebo vlastnostech nártních kostí. Svůj podíl má ale také nošení nevhodných, tedy úzkých a extrémně špičatých bot nebo nadměrná tělesná hmotnost. „Výskyt vbočeného palce u předků je ale při stanovení diagnózy jen orientační záležitostí a nelze se o něj striktně opírat. V případě potíží je každopádně potřeba konkrétní problémy konzultovat s odborníkem. Je navíc dobře známo, že potíže pohybového aparátu se velmi často řetězí,“ říká podolog s dlouholetými zkušenostmi. V praxi to znamená, že potíže v oblasti nohy a nerovnoměrné zatěžování prstů na noze či celého chodidla může časem způsobit problémy s kolenem. Následně se obtíže promítnou do oblasti pánve, páteře a doputují až ke krční páteři, kterou budou sužovat bolesti.

Kde hledat pomoc a jak se vbočený palec léčí?

Do ordinace podologa, ortopeda, revmatologa nebo fyzioterapeuta dovede osoby s vbočeným palcem většinou bolest, otlaky na palci, potíže s chůzí nebo „jen“ neestetičnost deformovaného palce a problémy s výběrem obuvi. Léčba vbočeného palce probíhá buď konzervativně, tedy bez invazivních zákroků, nebo chirurgicky. „Operace, které mohou být součástí rekonstrukce celého přednoží, bych doporučoval až jako poslední možnost,“ podotýká Jaroslav Fešar. Problémům je možné do určité míry předcházet například cílenými cviky, nošením vhodných bot nebo zvýšením aktivity nohou relaxačním chozením naboso. „Pokud už pozorujeme v postavení první nártní kosti a palce změny, je vhodným řešením odtahování palce korekčními pomůckami. Ty mohou zabránit dalšímu vbočování. Následovat může odtahování pomocí aktivních pomůcek, mezi které patří vše, co cíleně bez naší vůle méně či více odtahuje palec od vedlejšího prstce,“ popisuje možnosti ředitel Centra péče o nohy a tělo. „Mnoho našich klientů zkouší odtahovací ponožky nebo různé elastické odtahovače. V každém případě ale doporučuji konzultovat potíže s odborníkem, který včas odhalí změny, které již nelze řešit konzervativní cestou.“

Někdy to bez pomoci chirurga nejde

Pokud při vbočeném palci dojde na operační řešení, existuje několik typů operací, při kterých dochází ke změně tvaru kosti. Chirurg při nich protíná například první nártní kost a její správnou pozici zajistí pomocí šroubů. Výsledkem je pak nový tvar či délka kosti, díky čemuž se upraví postavení palce na noze. Moderní materiály a co nejméně invazivní postupy, při kterých se „neotvírá“ celá noha, ale operuje se jen přes několik malých vstupů pod kontrolou rentgenu, umožňují, aby byl výsledek operace co nejpřesnější, nejpředvídatelnější a aby se problémy s vbočeným palcem v budoucnu neopakovaly. Délka rekonvalescence pak závisí na typu operace, rozsahu celého zákroku i průběhu hojení. Je ale potřeba počítat s omezením v řádu týdnů, během kterých není možné „normálně“ chodit, je nutné používat berle a odlehčovat operovanou nohu. Důležitá je také pečlivá a správně prováděná rehabilitace a celoživotní dodržování zásad zdravého obouvání.

Text: Petra Dulíková, foto: Shutterstock a archiv redakce

BOX

Cviky, které podpoří správnou pozici palce

Odtahování palce

V pozici vsedě svírají kolena a kyčle pravý úhel, chodidlo je položené na podložce. Pohybujte palcem do strany. V případě potřeby můžete pohybu palce napomoci rukou nebo druhou nohou. Palec potom zkuste zatlačit po podložky a přestaňte ho přidržovat rukou, pokud jste si museli při jeho odtažení pomoci. Cvik několikrát opakujte a snažte se postupně docílit odtažení palce bez pomoci rukou nebo druhou nohou.

Vějíř

Ve stejné výchozí pozici se pokuste roztáhnout prsty na nohou do stran, tzv. do vějíře.

Odraz při chůzi

Jednou z hlavních funkcí palce je odraz. Při chůzi se soustřeďte na jeho aktivní odraz a zapojujte ho do pohybu chodidla při každém kroku. Postupným nácvikem se z odrazu, na který se musíte soustředit, stane automatická činnost. Trénovat můžete naboso i v pohodlných botách.

RADA NAVÍC: Obecně platí, že chodidlo je potřeba uvolnit, protáhnout a při cvičení nezapomínat na žádnou část nohy. Cviky by proto měly být cílené na klenbu, plosky, prsty i samotný palec.

Kvůli vbočenému palci dochází k řadě pozdních změn. Typický je vznik kladívkového prstce, který tlakem mohutného palce ustoupí a vytvoří další deformaci. S tím je spojena další vlna komplikací, otlaky a kuří oka,“ upozorňuje specialista.Koupit časopis