Prevence,  Problém a řešení,  Rubriky

Alergiků je stále více!

Jak je možné, že se s dobovým pokrokem a všeobecným zlepšením životního standardu výrazně zhoršila alergie celé populace?

Jedním z mnoha důvodů pro zvýšení respiračních onemocnění jsou změny týkající se životního prostředí. Jde zejména o znečištění ovzduší kvůli automobilům, chemickým výparům všeho druhu a smogu. V posledních šedesáti letech se v Česku rozvinul těžký průmysl a stále více a více lidí si začalo pořizovat auta. Oba tyto faktory zapůsobily negativně na kvalitu vzduchu. Dalším problémem je dnes všude přítomný výskyt chemie. Vysoká koncentrace látek uvolňujících se z nejrůznějších plastů, nátěrů či interiérů působí na řadu alergiků nepříznivě, zejména na jejich dýchací cesty a na kůži. Další okolností je celková změna životního stylu. Zvýšený stres, dlouhodobý pobyt ve vnitřních prostorech, celková nespavost, to vše má vliv na naši imunitu. Za posledních sto let se průměrná doba spánku snížila z devíti hodin na sedm. Všechny tyto vlivy oslabují lidské tělo, které je pak náchylnější k rozvinutí alergie. Riziko respiračních problémů může zvýšit i obezita, a to až dvojnásobně.

Existuje teorie zvaná „hygienická hypotéza“, která dává do souvislosti vysokou úroveň hygieny s vyšším výskytem alergií. Podle této hypotézy může být vysoká úroveň hygieny a čistoty spojena se sníženým vystavením lidí k mikroorganismům a dalším alergenům, což může vést k narušení a „zhýčkání“ imunitního systému, které má pak za následek kromě jiného i zvýšení rizika vzniku alergických onemocnění. Hypotéza je založena na pozorování, při kterém bylo zjištěno, že děti v chudších zemích a venkovských oblastech jsou více vystavené mikroorganismům, tím pádem jsou méně náchylné k alergickým onemocněním než děti v bohatších a čistších městských částech. Trend zvýšené alergie ve městech spíše než na vesnicích je možné pozorovat již několik let i přes data oficiálních zdravotních statistik. Foto: Shutterstock

Jde alergii dnes předejít?

Alergie je v mnoha případech záležitostí genetiky. Přesto by člověk neměl zanedbat ani samotnou prevenci. Mezi časté preventivní praktiky se řadí například užívání moderních antihistaminik nebo pravidelná inhalace, která má blahodárné účinky na naše dýchací cesty. Otužování sliznice a plicních sklípků díky inhalaci zvyšuje obranyschopnost a může tak být využito jako prevence v boji proti respiračním potížím a různým nemocem. Dnešní moderní technologie navíc nabízí i inhalátory na pohodlné domácí použití, které nabízí snadné zacházení a čištění, jako např. inhalátory Celimed, nebo Omron.

Do prevence patří i zdravý životní styl

Snadno se to říká, hůře praktikuje, to je jasné. Zkuste se však o něco méně stresovat, více spát a zařaďte do svého života pohyb – obzvlášť, pokud máte sedavé zaměstnání. Jestli máte doma děti, dbejte i u nich na dostatek pohybu. Jedním z faktorů způsobujících nárůst dýchacích potíží u dětí je totiž i několikahodinové sezení před obrazovkou počítače nebo televize, místo hraní si venku. Navíc děti sedící doma jsou daleko více vystaveny roztočům z látek a koberců, kteří jsou častým spouštěčem alergie.

Text: Jana Brodanská, foto: ShutterstockKoupit časopis