Ví to hvězdy?

Láska, smůla, štěstí, bolest… Co z toho budeme asi v životě víc prožívat? Umíme to ovlivnit, anebo je už všechno určeno? Astrolog Antonín Baudyš ví své.

Byl vysokoškolským docentem, autorem zlepšovacích návrhů i ministrem obrany. Teď je „jenom“ astrologem. Přesto se inženýr Antonín Baudyš, CSc., považuje za šťastného člověka. I při focení se stále usmívá, prý to patří k jeho image.

Čím vás okouzlila astrologie, že jste kvůli ní opustil vysokoškolské prostředí i politiku?

Dříve jsem měl vlastně dvě profese. Jednou byla optika a přesná mechanika, kterou jsem dvacet let přednášel na strojní fakultě, a tou druhou byla právě astrologie. Intenzivně se jí věnuji už od roku 1970, kdy jsem objevil její obrovské možnosti. Stále mi umožňuje poznávat, jak člověk souvisí s vesmírem, jak je to s naší svobodnou vůlí a osudem, jak nás ovlivňuje prostředí a lidé kolem nás. Na řadu těchto otázek astrologie nabízí odpověď.

Jak vám tedy pomohla v osobním životě?

U manželky se mi jednoznačně potvrdilo, že je ta pravá. S tím problém nebyl. Pokud se zabýváte horoskopy, pak je samozřejmě děláte nejenom sobě, ale i svým blízkým, což je i můj případ. Má to velkou výhodu v tom, že okamžitě máte zpětnou vazbu. Astrologie vás učí dobře se orientovat, předvídat a hlavně si dávat pozor na určité situace. Právě v tom vidím její jednoznačnou výhodu, nejenom pokud jde o mou vlastní rodinu.

Astrologem je i jeden z vašich synů. Nebojíte se, že vám bude příliš „koukat“ do života?

Nahlížení do života jiných je přece součástí i mnoha jiných profesí. To, že se starší syn Antonín potatil, je pro nás oba příjemné a přínosné. Společně například pořádáme kurzy astrologie. Nebojím se, že by snad chtěl tajně studovat třeba špatné stránky mé povahy. Spíš jsou pro něj zajímavé situace, které mě potkávají, a jejich řešení. Rozhodování v lidském životě je totiž naší jedinou svobodnou volbou, za niž pak neseme zodpovědnost.

Byla vám astrologie dobrým rádcem i v politice?

Už před revolucí jsem ve svém horoskopu viděl, že mě čekají velké profesní změny. Nabídka z vlády mě proto nepřekvapila. Navíc se prostě nedala odmítnout. Na astrologii tehdy vůbec nezbyl čas, musela ustoupit politice. Plně jsem se jí začal věnovat až po odchodu z vlády. Vždycky jsem věděl, že cílem mého života není podřizovat se anebo dávat někomu příkazy. Teď jsem závislý jen sám na sobě a zodpovědný také jen sobě, považuji se proto za šťastného člověka. sem tehdy dělal vše naplno a podle svého nejlepšího vědomí. Astrologie nemůže nefungovat a lze ji využívat v naprosto každém oboru lidské činnosti na Zemi.

Chodí za vámi někteří ministři poradit se o své politické budoucnosti?

To je otázka, na kterou se, abych tak řekl, neodpovídá… (smích)

Někteří vaši odpůrci tvrdí, že astrologie je oborem tak trošku na vodě, kterému chybí vědecký základ. Jak proti tomuto tvrzení argumentujete?

Nijak. Polemizovat s těmi, kteří bytostně nechtějí přijmout určitá fakta, je pro mě ztráta času. Astrologie totiž vychází z pohybu osmi planet, Slunce a Měsíce, a ten je v každém okamžiku neopakovatelný. Právě proto astrologie nesplňuje kritéria exaktních věd. Dvakrát dvě byly čtyři před milionem let a stejně tak tomu bude za další milion, ale v astrologii je každý okamžik jedinečný a neopakovatelný. Při své práci potřebuji o člověku vědět pouze datum, hodinu a místo narození. Při výkladu se s ním samozřejmě vždycky osobně setkám. Nedělám horoskopy na dálku. Vezměte si například, že v jedné porodnici se ve stejném okamžiku narodí dvě děti. I přesto, že mají totožný horoskop, budou to jiní lidé. Ve stejných časových intervalech je totiž budou potkávat podobné situace, ale najdou pro ně různá řešení. Každý člověk je originál, což nejlépe dokazuje příklad jednovaječných dvojčat.

Astrologie možná připomíná spíš takový druh věštění. Není to právě jen předpovídání budoucnosti?

Astrologie umí předvídat, jaké situace nás v životě potkají, umožní člověku poznat sebe samého, své jednání a chování. Předestře mu určité dispozice, se kterými by se dobře uplatnil v některých oborech a využil je tak ve svůj prospěch. Bohužel všichni chtějí zažívat jen příjemné situace, ale v těch bychom se nic nenaučili. Smyslem našeho života je přece poznávání a vývoj. Často za mnou přicházejí klienti a ptají se, jestli budou úspěšní v podnikání. Z jejich horoskopu je patrné, že se jim bude dařit dobře, ale jen za určitých podmínek. Pokud je nedokáží splnit, zkrachují. Osud si tedy řídíme sami, nehledejme za ním někoho nebo něco jiného.

Dokončení rozhovoru naleznete v lednovém vydání měsíčníku Zdraví.

Zuzana BUREŠOVÁ