KARDIACI, relaxujte!

Praktikování relaxačních metod může pomoci vychutnat si lépe kvalitu života, zejména pokud trpíte srdečním či jiným onemocněním, tvrdí vědci. Bylo totiž prokázáno, že například při léčbě vysokého krevního tlaku jsou relaxační metody přinejmenším stejně účinné jako klasická medikamentózní léčba.


GDA funguje

Podle průzkumu společností STEM/MARK se o údaje na obalu potravin se zajímá až 90 procent spotřebitelů, přičemž dvě třetiny z nich sledují také údaje o složení potravin. Z výsledků průzkumu rovněž vyplývá, že více než polovina dotázaných ví, co je značení GDA. Třetina dotázaných pak využívá značení GDA při nákupu, protože jim pomáhá lépe se orientovat a rozhodovat při výběru potravin. Toto značení poskytuje srozumitelnou informaci o tom, jaký podíl tvoří jedna porce dané potraviny z doporučeného denního příjmu energie, živin a dalších látek.


NEMŮŽETE SPÁT?
Dělejte s tím něco!

Špatné spaní s sebou totiž přináší mnohá rizika. Dlouhodobý spánkový deficit se například pojí s rizikem vzniku vysokého krevního tlaku, cukrovky, srdečního infarktu, mrtvice, ale také obezity a depresí. Nespavci ovšem neohrožují pouze sebe! Podle statistik totiž za přibližně jednu třetinu dopravních nehod může nepozornost řidiče. Jedním z rizik je právě únava, jejíž následky pak mohou být fatální. Navíc téměř pětina všech těžkých zranění při autohaváriích je spojena přímo s ospalostí řidiče.


TEN UMÍ TO a ten zas tohle...

Zhruba 20 až 30 procent plastických operací v Česku neprovádějí erudovaní plastičtí chirurgové, ale lékaři jiných oborů. Přibývá tak pacientů s komplikacemi. Situace se navíc postupně zhoršuje, alespoň to tvrdí představitelé odborné České společnosti plastické chirurgie (ČSPCh). Podle nich je nutné přijmout takovou legislativu, aby zkrášlovací zákroky mohli provádět jen specialisté na plastickou a estetickou chirurgii!


Daň za
ŠPATNÉ TUKY

Má Česká republika důvod nechat se inspirovat krokem, který provedlo Dánsko, když – ve snaze ozdravit stravovací návyky a snížit počet kardiovaskulárních a dalších onemocnění – se rozhodlo uvalit na tuky obsahující nasycené mastné kyseliny vyšší daň? Statistiky podpořené aktuálním průzkumem odborného sdružení Fórum zdravé výživy jasně dokazují, že důvodů je v České republice opravdu dost, minimálně 773 000! Přesně tolik Čechů totiž podle záznamů praktických lékařů trpí onemocněními srdce a cév, „za nimiž stojí právě nezdravá, málo pestrá a nevyvážená strava plná špatných nasycených tuků, samozřejmě také nedostatek pohybu a příliš mnoho stresu. Tato čísla navíc rok od roku narůstají,“ říká doc.MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.


Až 700 tisíc lidí v Česku
MÁ OSTEOPORÓZU

Osteoporóza, nemoc řídnutí kostí, jíž u nás trpí téměř půl milionu žen a 200 tisíc mužů, je nebezpečná svou plíživostí: „Ubývá-li kostní hmoty pomalu, je to přirozené a nic vážného se neděje. Problém nastává, řídne-li rychleji, než by měla,“ varuje MUDr. Milan Cabrnoch z Českého národního fóra proti osteoporóze. Zatímco před 20 lety byla osteoporóza prakticky neléčitelná, v současnosti ji může řada odborností (osteologové, gynekologové, ortopedi, revma - tologové, internisté) diagnostikovat a léčit. Ideální je jejich spolupráce u komplikovaných případů se specializovanými pracovišti – osteocentry. Riziko osteoporózy lze nejvíce ovlivnit v dětství a mládí – především stravou, která by měla obsahovat vápník a látky, které jsou důležité pro ukládání vápníku do kostní hmoty. Nezanedbatelnou položkou k vytvoření dobrého kosterního základu je pohyb na čerstvém vzduchu.


Špotáková věrná
MLADÝM SPORTOVCŮM

Aktuální olympijská vítězka v hodu oštěpem Bára Špotáková byla již pošesté za sebou patronkou jubilejního, 30. ročníku Corny středoškolského atletického poháru. Klání se letos zúčastnilo 15 000 mladých sportovců. „Myslím si, že podobné soutěže jsou pro mladé lidi velmi důležité. Studenti si poměří síly a uvědomí si, jaké mají možnosti a limity. Důkazem úspěchu Corny poháru je fakt, že s některými účastníky této soutěže jsem se posléze setkala v reprezentaci,“ řekla nám Bára Špotáková.


FOTO: Shutterstock