Tip pro lepší spánek –
DOBRÁ SNÍDANĚ

Vědci zjistili, že pokud člověk zkonzumuje jídlo hned po probuzení, vydá svému tělu dobrou informaci důležitou pro funkční biorytmus a člověk večer spokojeně a přirozeně usne. Lidský mozek je totiž prý stále mozkem jeskynního člověka, který potřebuje impulzy týkající se základních životních funkcí. A jedním z takových impulzů je plný žaludek hned ráno. Právě tento impulz ujišťuje mozek, že den začal v pořádku a že tělo může později večer v klidu usnout a spát.


DAR života

Česká televize nedávno uvedla dvoudílný film Dar života z dokumentárního cyklu Na pomoc životu. V dokumentu, jenž otevírá mnohé citlivé otázky kolem neplodnosti, se se svými zkušenostmi svěřují jak obyčejní lidé, tak i známé osobnosti. K tématu se v nich vyjadřuje i řada uznávaných odborníků v oboru asistované reprodukce. Zajímavý dokument je volně k dispozici také na internetových stránkách www.stopneplodnosti.cz.


Co? Že mužská menopauza
NEEXISTUJE?

Britský odborný časopis otiskl nedávno nový vědecký článek o mužské menopauze, podle kterého mužská menopauza neexistuje a masová léčba symptomů, jako je snížené libido, deprese a úbytek sil, podáváním umělého testosteronu může být nebezpečná. Některé předchozí studie přitom uváděly, že u mužů dochází k úbytku testosteronu a že kolem šedesátého roku věku může dojít ke snížení hladiny tohoto hormonu a vzniku depresivních onemocnění, snížení libida a úbytku sil. Autoři nové studie tvrdí, že hladina hormonu klesá jen mírně a že osm z deseti šedesátníků má hladinu testosteronu v krvi v normě.


NOVÁ MOŽNOST,
která ulehčuje život

Díky peritoneální dialýze mohou i lidé s funkčním selháním ledvin žít plnohodnotný život, dokonce i cestovat. Tato flexibilní metoda totiž umožňuje pacientům provádět dialýzu samostatně nebo s pomocí svých blízkých doma či na cestách. „Cestování s peritoneální dialýzou je jednoduché, protože pacient teoreticky může provádět výměny každý den jinde. Zcela běžné je, že pacienti s peritoneální dialýzou cestují po České republice, přičemž stačí, když na středisku, kam běžně docházejí do ambulance peritoneální dialýzy, sdělí adresu svého pobytu. Sestra zodpovědná za objednávání mate riálu objedná závoz přímo na místo určené pacientem,“ říká MUDr. Vladimír Polakovič, primář interního oddělení Strahov VFN Praha.


Nepodceňujte
PREVENCI

Většina z nás si dobře uvědomuje, že zachytit vážnou nemoc včas může významně zvýšit šanci na vyléčení. Přesto jen přibližně čtyřicet procent dospělých Čechů dochází na preventivní prohlídky. Nemáte- -li kvůli každodenním povinnostem dostatek času zjišťovat, o které preventivní prohlídky pro děti i dospělé se jedná, podívejte se na webové stránky www.ZdraviJakoVasen.cz, kde v rubrice Lékaři a rady najdete jejich podrobný přehled. Autorem projektu je Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, která chce jeho prostřednictvím upozornit na význam prevence a zdravého životního stylu.


NOVINKA:
zdravotní dokumentace v e-podobě

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je prvním z velkých zdravotnických zařízení v ČR, které uvedlo do praxe unikátní projekt, a to vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě za použití elektronického podpisu. Pilotní projekt vedení „bezpapírové“ dokumentace byl zahájen na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK. Dnes je projekt v rutinním provozu a je postupně rozšiřován na další kliniky VFN. V současnosti se přidává v pořadí již pátá klinika.


FOTO: Shutterstock