6 PŘÍZNAKŮ lži

  • Je prokázáno, že lidé, kteří neříkají pravdu, často polykají a olizují si rty. Příčinou je zvýšený stres, jehož průvodním jevem je mimo jiné stažení svalů kolem jícnu a pokles produkce slin.
  • I kdyby protějšek ovládal dokonale řeč těla, oči mít pod kontrolou nedokáže. V British Journal of Developmental Psychology zveřejnili odborníci před časem výsledky testu, který prokázal, že vlivem stresu se zornice výrazně rozšiřují. Zvyšuje se také intenzita mrkání. A dotyčný se vyhýbá přímému očnímu kontaktu.
  • Lhář mluví rychleji nebo naopak pomaleji než obvykle. Záleží na tom, zda chce něco utajit či si historku barvitě přikreslit. Rovněž mluví vyšším hlasem než jindy. Je také prokázáno, že lidé nejsou při lži schopni normálně dýchat a lehce se zadýchávají. Často pokašlávají a používají citoslovce jako ehm, hmmm či eee.
  • Příznakem toho, že před vámi někdo něco skrývá, může být i schovávání rukou za záda nebo nervózní poklepávání nohou.
  • Lidé, kteří lžou, jsou v napětí. Proto občas vytahují ramena či mávají nekoordinovaně rukou – zejména před obličejem.
  • Příznakem lži může být také hraní s vlasy nebo s prstýnkem.

700 milionů OBÉZNÍCH

Podle odhadů WHO bude v roce 2015 na celém světě žít 2,3 miliardy dospělých lidí s nadváhou a 700 milionů lidí bude obézních. Problém je v tom, že nadváha a obezita mají závažné zdravotní důsledky. Se vzrůstající hodnotou indexu tělesné hmotnosti (BMI) progresivně narůstají i rizika chronických chorob, například kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, ale i artrózy a některých typů rakoviny.


O hodně
MENŠÍ INJEKCE?

Jednou z možností, jak zvýšit zájem o očkování proti chřipce, je zavádění nových možností aplikace, například podání látky do podkoží – takzvaná intradermální aplikace. Intradermální vakcína je novinkou Sanofi Pasteur, předního světového výrobce vakcín, a vznikla na základě zjištění, že mikrojehla působí na pacienty mnohem přijatelněji, snižuje jejich strach a zvyšuje ochotu nechat se očkovat proti chřipce. Vakcína má být v ČR a některých dalších evropských zemích poprvé k dispozici už v chřipkové sezoně 2010/2011.


SÚKL varuje

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil podzimní fázi kampaně Nebezpečné léky, která má za cíl varovat občany před nebezpečími spojenými s padělky léků a nelegálními přípravky. Kampaň probíhá primárně na internetu a Facebooku, tedy v prostředí, které je pro nelegální nabídky léků využíváno nejčastěji. Připravené jsou i speciální webové stránky www.nebezpecneleky. cz, které obsahují informace, jak padělky poznat a jak se jim vyhnout.


Pouze polovina Čechů
PRAVIDELNĚ OBĚDVÁ

Pouze každý druhý člověk v Česku v pracovní dny pravidelně obědvá. Výrazně tak zaostáváme za západní Evropou, kde si oběd dopřávají v průměru čtyři z pěti lidí. Zato Češi jako jediní ve velkém jedí polévky a drůbež. Ve srovnání se Západoevropany také mnohem častěji pijeme slazené limonády a více si v poledne dopřáváme i alkoholické nápoje, zejména pivo. Jinde dominují zdravější neslazené nápoje. Vyplynulo to z hloubkového mezinárodního průzkumu zabývajícího se stravováním lidí v průběhu pracovního dne v šesti evropských zemích. Průzkum je součástí mezinárodního projektu FOOD, jehož zadavatelem je Evropská komise.


AKČNÍ PLÁN
pro transplantace

Naději pro mnohé české pacienty představuje Národní akční plán pro transplantace orgánů. Ten připravilo ve spolupráci s Koordinačním střediskem transplantací a dalšími odborníky ministerstvo zdravotnictví a jeho cílem je především zlepšit situaci v oblasti dárcovství orgánů a zvýšit kvalitu transplantací. A jaké konkrétní novinky by měl plán přinést? V dárcovských nemocnicích, kde probíhá vyhledávání možných dárců orgánů, by například fungovali speciálně vyškolení koordinátoři. Ti by pomáhali vytipovat vhodné dárce a odpovídali by za maximální využití dárcovského potenciálu. Usnadnit odběr orgánů a zachránit další lidské životy by mohly i nové právní úpravy, které by povolovaly odebrat orgány cizincům zemřelým v České republice. Akční plán také počítá s tím, že jako výraz úcty a poděkování by byly zavedeny úlevy pro dárce orgánů.


FOTO: Shutterstock