DOBRÁ
zpráva

Proti rakovině děložního čípku se daly očkovat již desetitisíce Češek a zájem podle lékařů stále roste. K dispozici jsou dvě vakcíny, které jsou si složením velmi podobné. Jednou se očkuje už rok, druhou od loňského podzimu. Nyní se potvrdilo, že obě chrání nejen mladé dívky bez sexuálních zkušeností, ale i zralé ženy.


Jak žít
ZDRAVĚ

„Jedním z největších společenských problémů v celé Evropě je obezita. V České republice trpí nadváhou téměř třetina dospělé populace, obezitou pak sedmnáct procent a tato situace má vzrůstající tendenci,“ říká MUDr.Martin Matoulek, Ph. D., z III. interní kliniky 1. LF UK., jeden z odborníků, kteří se podílejí na tvorbě nových internetových stránek www.zijzdrave.cz. Najdete zde různé rady, doporučení a užitečné informace o tom, co může každý z nás udělat pro svůj zdravý život. Internetové stránky jsou součástí celostátní edukační kampaně Žij zdravě, která je připravována ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.


Opak
PLACEBA

Existence efektu placebo, tedy vsugerovaného pozitivního účinku zcela neúčinné látky, je poměrně široce známá. Rakouští a němečtí experti teď dokládají, že obdobný efekt může působit i obráceně. Výzkumy efektu nazvaného „nocebo“ sice ještě nejsou tak rozsáhlé jako zkoumání placeba, ale výsledky jsou dost průkazné. Například skupině čtyřiceti astmatiků byl podán lék s upozorněním, že může vyvolat alergickou reakci. Přestože šlo o naprosto neškodnou látku, reagovala téměř polovina zkoumaných osob zhoršeným dýcháním a celkem dvanáct z nich dostalo regulérní astmatický záchvat. Při jiném pokusu bylo lidem v určité lokalitě sděleno, že mohou pociťovat obtíže proto, že v blízkosti jejich bydliště je vysílač umožňující spojení mobilních telefonů. Brzy se mnozí skutečně s různými potížemi hlásili. Háček byl v tom, že vysílač vůbec nebyl zapojen.


Chce to
ZMĚNU

Psychiatrickou péči by v budoucnu neměly zajišťovat velké léčebny, ale ambulantní lékaři, speciální oddělení nemocnic a denní stacionáře. Vyplývá to z aktuálního průzkumu mezi psychiatry i pacienty, který zpracovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. U nás je ale menších psychiatrických zařízení nedostatek a ani propojení mezi nimi a léčebnami moc nefunguje. Více než 80 procent psychiatrických lůžek v Česku se nachází v ústavech a léčebnách. Podle většiny respondentů průzkumu by se léčebny měly zaměřovat spíše na dlouhodobější pacienty, akutní stavy by se mohly řešit právě vmenších komunitních zařízeních. „V zahraničí už podobný systém běžně funguje,“ tvrdí psychiatr Ondřej Pěč. Za pozitivní krok v tomto směru považuje například institut psychiatrické sestry, které od loňského roku mohou docházet za pacienty domů.


FOTO Zdravie/profimedia a archiv redakce