Škodí i náplasti

Těhotným ženám i jejich plodu nikotin škodí, a proto je používání náplastí v těhotenství stejně nebezpečné jako cigarety. Výhoda oproti cigaretám je jenom v tom, že náplasti kromě nikotinu neobsahují další stovky škodlivých látek. Kuřačky by se podle lékařů měly snažit zbavit své závislosti ještě před otěhotněním. Navíc odborníci nabádají kuřačky k tomu, že když už přestanou v těhotenství kouřit, měly by této šance využít a přestat kouřit navždy. Jinak totiž hrozí, že začnou kouřit i v přítomnosti dětí a přestanou respektovat skutečnost, že dětem může ublížit i pasivní kouření.


Šťastné děti

Děti, které mají v rodině silnější podporu rodičů, bývají zdravější a spokojenější. Odborníci jsou přesvědčeni, že míra a kvalita rodičovské podpory v dětství ovlivňují zdravotní stav také v dospělosti a stáří. Jeden ze základních postulátů výchovy šťastných dětí proto zdůrazňuje, že pozitivní formulace připraví děti pro život lépe než instrukce s negativním nábojem. Stejně důležité je aktivní naslouchání. Jak děti rostou, často přicházejí se svými problémy za rodiči. Způsob, jak rodiče reagují, může vzbudit ještě více dětské důvěry, nebo naopak postaví mezi rodiče a děti bariéru. Ale především děti potřebují upřímnou rodičovskou pozornost, hluboký zájem, projevy citů a empatii proto, aby samy tyto vlastnosti získaly.


Školní výsledky a olej

Užíváním směsi přírodních olejů se u školních dětí zlepšila schopnost koncentrace i chování. Vyplývá to z výsledků britského výzkumu v hrabství Durham, kterého se zúčastnilo 120 dětí ve věku od šesti do dvanácti let. Polovina dětí užívala rybí tuk omega-3 a pupalkový olej omega-6, zatímco druhá polovina dostala olivový olej jako placebo. Děti byly při zahájení výzkumu a pak znovu za tři měsíce při jeho skončení vyšetřeny ohledně symptomů hyperaktivity s poruchou pozornosti, koordinace a krátkodobé paměti. Výsledky ukázaly, že děti, které užívaly nenasycené mastné kyseliny, se výrazně zlepšily nejenom v učení a v chování, ale podstatně se zlepšila také jejich krátkodobá paměť.


Sex je důležitý

Jsou padesátnice spokojené se svým sexuálním životem? Je pro ně sex v tomto věku ještě důležitý? Nakolik ženám brání projevy menopauzy plně prožívat jejich sexualitu? To jsou některé z otázek, na které hledal odpověď výzkum společnosti STEM/MARK. Průzkumu se zúčastnilo přes 200 žen z ČR ve věku 50 až 60 let žijících v partnerském svazku. Ukázalo se, že velká většina žen považuje sex za důležitý, i když spokojenost s jeho kvalitou je jenom mírná. Důvodem nespokojenosti je nezájem partnera, jeho impotence nebo nedostatek citů. Důležitost sexu nepřikládají hlavně ty ženy, které mají sexuální potíže vyplývající z menopauzy.