Logo

Vychází měsíčně, cena výtisku 45 Kč
 
Vydává:Předplatné:  
Inzertní oddělení:
Časopisy pro volný čas, s. r. o.
Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3

bezplatná infolinka:
800 444 445

e-mail: predplatne@provolnycas.cz

ředitelka inzerce
Romana Klímová
tel.: 226 517 942
mobil: 777 292 566
e-mail: romana.klimova@provolnycas.cz

Tereza Krejžíková
manažerka inzerce
tel.: 226 517 922
mobil: 606 053 132
e-mail: tereza.krejzikova@provolnycas.cz

Jiřina Vitáková
tel.: 226 517 941
mobil: 605 146 144
e-mail: jirina.vitakova@provolnycas.cz
  Adresa redakce:

Redakce:  
Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3

tel. recepce: 226 517 915
fax recepce: 226 517 938

šéfredaktorka
Mgr. Daniela Pirnerová
tel.: 226 517 934
e-mail: pirnerova@provolnycas.cz

redaktorka
Kateřina Grimmová
tel. 226 517 935
e-mail: grimmova@provolnycas.cz

e-mail: zdravi@provolnycas.cz