Operaci šedého zákalu neodkládejte

Katarakta neboli šedý zákal je nejčastější příčinou oslepnutí na světě. Je přirozenou součástí stárnutí a postihuje každého druhého člověka ve věku nad 75 let. Šedý zákal nelze léčit jinak než operací. Díky moderním technologiím je však zákrok rychlý a bezbolestný.

Šedý zákal je hlavní příčinou slepoty u 22 milionů lidí na celém světě, což kataraktu celosvětově řadí mezi hlavní příčiny slepoty. Dochází při něm k zakalení normálně čiré oční čočky. Zakalení způsobuje sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tak je vidění zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje, a postižený může dokonce oslepnout. Člověk trpící kataraktou přitom nepociťuje žádné podráždění očí, bolest ani jiné potíže. Teprve rozsáhlý šedý zákal je na oku vidět.


S operací neotálejte

Operace šedého zákalu je pro zkušeného očního chirurga zcela rutinním zákrokem, přesto se jí lidé často obávají. Důvod je nasnadě – oči jsou zcela nezastupitelným orgánem, a tak je strach, zda zákrok dobře dopadne, vlastně pochopitelný. Čím déle však lidé, kteří šedým zákalem trpí, operaci odkládají, tím náročnější zákrok pro lékaře bude. Když se totiž šedý zákal nechává déle zrát, oční čočka se stále více kalí a tvrdne. Postižený člověk nejenže čím dál hůř vidí, ale i operace pak může být náročnější. „Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes už to neplatí. Operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy šedý zákal začne pacientům zhoršovat vidění,“ vysvětluje docentka Šárka Skorkovská z brněnské Oční kliniky NeoVize.


Čtvrthodinka na sále

Chirurgické odstranění šedého zákalu se provádí ambulantně, a to buď manuálně, anebo s pomocí femtosekundového laseru LenSx. Při laserové operaci šedého zákalu femtosekundovým laserem nepoužívá oční chirurg skalpel či jiné ostré nástroje. Ty nahrazuje precizní laserový paprsek řízený počítačem a kontrolovaný chirurgem. Celá laserová procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky a je šetrnější. Výměna vlastní zkalené oční čočky za čočku umělou je pak záležitostí několika minut. Pokud pacient zvolí laserem asistovanou operaci, precizní laserový paprsek vytvoří potřebné mikrořezy, které se při manuální operaci dělají skalpelem. Laser dále provede šetrnou fragmentaci zkalené oční čočky a otevře pouzdro, ve kterém je čočka uložena. Poté lékař přirozenou oční čočku z oka odstraní a do prázdného pouzdra vloží čočku umělou. Operace je tedy doslova otázkou patnácti dvaceti minut. Po krátkém odpočinku odchází pacient domů. Po zákroku si pacient vkapává několik dní oční kapky urychlující hojení, měl by se vyhýbat pobytu v prašném prostředí a další dva až tři týdny neprovádět náročnější fyzické práce. Běžné denní činnosti a pohyb jsou povoleny. Případná operace druhého oka se běžně provádí s odstupem tři až sedm dnů.


Laser, pomocník při pokročilém zákalu

Kdo operaci odložil, měl by se o femtosekundový laser LenSx, používaný po celém světě, zajímat, protože právě pomocí tohoto přístroje se dá úspěšně operovat šedý zákal i v pokročilém stadiu. „Příliš zkalenou oční čočku je obtížné z oka odstranit a laser LenSx nám v tomto velmi pomáhá. Na rozmělnění tvrdé oční čočky bychom při manuálním zákroku museli použít hodně ultrazvukové energie. Laser jí potřebuje až o 66 % méně. O to je zákrok šetrnější. Pro pacienta je zásadní přínos v tom, že po operaci laserem je nižší výskyt otoku rohovky a snazší hojení,“ vyjmenovává výhody zákroku primářka Skorkovská.


Velká změna

Šedý zákal způsobuje starším lidem značné problémy v každodenním životě. Kvůli oslabenému zraku přestávají být samostatní – nedokážou si uvařit či zvládnout základní hygienu a trápí je řada doprovodných příznaků jako zvýšená citlivost na světlo nebo neostré a zamlžené vidění. Pokud se lidé v seniorském věku rozhodnou pro operaci, budou z ní jen profitovat. Odstranění katarakty totiž vrací většině pacientů samostatnost i šanci na spokojený a aktivní život.


Operace vám prodlouží život, zjistili vědci

Kromě prokazatelného zkvalitnění života pacientů a umožnění návratu k jejich dřívějším aktivitám se ve vědeckých studiích sleduje i souvislost mezi operací šedého zákalu a prodloužením délky života. Podle studie publikované uznávaným americkým lékařským časopisem JAMA existuje spojitost mezi prodělanou operací šedého zákalu a snížením rizika úmrtí na nejrůznější zdravotní komplikace, nejen ty přidružené k šedému zákalu. Studie se účastnilo přes 74 000 žen ve věku 65 let a starších, u takřka 42 tisíc z nich byla katarakta chirurgicky odstraněna. Výsledky ukázaly, že chirurgické odstranění šedého zákalu je spojeno s nižší mírou celkové úmrtnosti a úmrtnosti způsobené nejrůznějšími příčinami, například neurologickými, plicními, infekčními nebo rakovinnými.


Ostrý zrak jednou provždy

Jedním z nejčastějších mýtů, které se ohledně tohoto zákroku šíří, je to, že umělou čočku je nutné po určité době vyměnit. Není to pravda. Umělá nitrooční čočka zůstává v oku natrvalo a v průběhu života se nemění. Po operaci také není nutné nosit brýle, jelikož nitrooční čočka dokonale nahrazuje dioptrickou sílu původní oční čočky. „Po implantaci monofokální čočky lze po zákroku odložit buď brýle do dálky, anebo na čtení. Existují však i čočky multifokální, trifokální nebo torické, používané v závislosti na dioptrické vadě. Multifokální či trifokální oční čočky zlepší vidění na blízko, na střední vzdálenost i do dálky. Torické čočky korigují astigmatismus a asférické nitrooční čočky zase zlepšují vidění za šera a zhoršených světelných podmínek,“ vysvětluje oční lékařka Šárka Skorkovská.


Za lepší čočku si připlatíte

Výměnu nitrooční čočky při operaci šedého zákalu plně hradí pacientům pojišťovna. Týká se to však pouze monofokální čočky, která řeší vidění na jednu vzdálenost. Trifokální čočky, díky nimž uvidíte na čtení, na počítač i do dálky bez brýlí, tedy do všech tří vzdáleností, kam běžně oko zaostřuje, však pojišťovny nehradí. Cena zákroku s využitím nejkvalitnějších čoček proto začíná na čtyřech tisících, ale může být až kolem dvaceti tisíc korun za jedno oko. Čím lepší čočka, tím samozřejmě vyšší cena. Záleží také na tom, v jakém stavu je pacientovo oko – jestli trpí například astigmatismem či zda chce vidět dobře i za šera. To vše zvládnou operatéři vyřešit při jediné operaci. S doplatkem počítejte také v případě, že zvolíte zákrok femtosekundovým laserem, který zákrok urychlí a díky kterému se oko po operaci lépe hojí.


Text: Andrea Skalická, foto: Shutterstock a archiv NeoVize

Víte, že…

♦ operace je v současné době jedinou možností léčby šedého zákalu, žádné kapičky na něj nezabírají?
♦ čím dříve zákrok podstoupíte, tím méně komplikací riskujete? Na operaci byste měli jít už ve chvíli, kdy se projeví první známky zhoršeného vidění, bez ohledu na věk.
♦ katarakta se nejčastěji objevuje po 65. roce věku. Přesné příčiny jejího vzniku dosud nikdo neobjasnil.
♦ nástup šedého zákalu uspíší vyšší dioptrické vady, některá onemocnění (například cukrovka), záněty a úrazy oka? Kromě věku hrají určitou roli dědičné předpoklady, pohlaví (častěji onemocní ženy), rasa (černoši), ale i užívání některých léků (kortikoidy, cytostatika apod.), dlouhodobé používání některých očních kapek, metabolická a systémová onemocnění.
♦ na rozvoj katarakty má negativní vliv také nezdravý životní styl – hlavně kouření, drogy, špatná výživa i nadměrné působení infračerveného a ultrafialového záření?
♦ na vznik šedého zákalu naopak nemá vliv čtení při špatném světle, sledování televize či práce s počítačem?
♦ šedý zákal může postihnout jedno i obě oči?

Zeptali jsme se za vás
Jak často navštěvovat očního lékaře?

Vyšetření očním lékařem se doporučuje minimálně jednou za čtyři roky do 45 let věku, a jednou za dva roky po pětačtyřicátém roce. Preventivní prohlídka slouží nejen k vyšetření dioptrií, ale i k odhalení závažných očních chorob, které dlouho probíhají nepozorovaně a pacient si jich sám nevšimne, například zeleného zákalu. Pokud se v takovém případě léčba promešká, může být i pozdě. Na preventivní prohlídky by neměli zapomínat především lidé s vyšším rizikem nějaké oční choroby – například lidé silně krátkozrací, diabetici anebo ti, v jejichž rodině se vyskytl zelený zákal. Povzbudivé je, že osmdesát procent zrakových vad je léčitelných. Současná oftalmologie nabízí nejen včasnou, účinnou a efektivní léčbu, ale také implantaci vysoce kvalitních nitroočních čoček nebo odstranění očních vad laserem. V rámci prevence se provádí vyšetření zrakové ostrosti, které odhalí refrakční vady nebo změny dioptrií. Vyšetření zorného pole zase zachycuje jakékoliv výpadky i v periferních částech. Dalším krokem je měření nitroočního tlaku, který je rizikovým faktorem vzniku zeleného zákalu. Důležité je také vyšetření očního pozadí při rozšířené zornici, které zobrazí chorobu sítnice nebo zrakového nervu. V případě, kdy lékař odhalí refrakční vadu, doporučí jednu ze tří možností její korekce: brýle, kontaktní čočky nebo refrakční chirurgii.

Odpovídá doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka kliniky NeoVize Brno (www.neovize.cz).

Operace šedého zákalu je pro zkušeného očního chirurga zcela rutinním zákrokem, přesto se jí lidé často obávají.


Při šedém zákale dochází k zakalení normálně čiré oční čočky, které způsobuje sníženou průhlednost oční čočky a brání průchodu světelných paprsků na sítnici. Vidění je tak zastřené, jakoby překryté šedým závojem.

Další informace najdete v červnovém vydání měsíčníku Zdraví.
 Zpět