Zdravá rekonstrukce bytu

Chystáte se na rekonstrukci bytu a rádi byste si vytvořili domácí zázemí, které je nejen hezké a pohodlné, ale také zdravé? Pak je při plánování a realizaci přestavby potřeba myslet na řadu věcí. S několika tématy, která se týkají zdraví, vám poradíme.

Při přípravě rekonstrukce bytu hraje zásadní roli jak projekt, který určí jak celkovou dispozici nového prostoru, tak výběr jednotlivých stavebních prvků, materiálů a zařizovacích předmětů. Obecně platí, že všechny využité materiály by měly být zdravotně nezávadné, neměly by tedy obsahovat žádné zdraví škodlivé látky. Pokud se v rámci rekonstrukce mění dispozice bytu, je nutné myslet na to, jak se změny dotknou zdrojů přirozeného i umělého světla, přísunu čerstvého vzduchu, odvětrávání či akustiky.


Aby se dobře dýchalo

V uzavřených prostorech, byt nevyjímaje, bychom měli mít k dispozici dostatek čerstvého vzduchu. To znamená mít možnost dobře větrat, udržovat komfortní teplotu (okolo 22 stupňů Celsia) i relativní vlhkost vzduchu (asi 35–55 %). Při kompletní rekonstrukci bytu to znamená vybrat vhodná okna. Moderní dobře těsnící okna sice brání úniku tepla a zároveň chrání byt před vnějším hlukem, mohou ale kvůli omezené cirkulaci vzduchu zvyšovat koncentraci oxidu uhličitého v bytě. V některých případech se proto vyplatí spíše zvážit renovaci starých oken než je měnit za nová. Nedostatečná výměna vzduchu v kombinaci s málo častým nebo špatným větráním navíc zvyšuje vlhkost v bytě. Ta se může projevit jak na oknech, která se rosí, tak na zdech, kde se začne objevovat plíseň. Špatný vzduch v interiéru, ať už vinou zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, přílišného sucha nebo naopak zmíněných plísní, nikterak nepřispívá k pohodlí, které od domova očekáváme. V bytě se nejen špatně dýchá, ale mohou se objevit také bolesti hlavy, zvýšená únava a horší koncentrace.


Výběr správné techniky

Velká rekonstrukce bytu mnohdy zahrnuje úpravu kuchyně. Správné a bezpečné rozložení tohoto prostoru, vyhovující výška pracovní plochy a ergonomické umístění spotřebičů nejsou jedinými aspekty, na které bychom při plánování nové kuchyně měli myslet. Významnou roli hraje také výkonná digestoř, která umí odvětrat prostor zatížený velkým množstvím výparů vznikajících při vaření. Digestoř chrání byt před nadměrnou vlhkostí vzduchu i usazováním tukových částic, jejímu výběru je proto potřeba věnovat pečlivou pozornost.


A co klimatizace?

Pokud se v rámci rekonstrukce rozhodnete pro zavedení klimatizace do bytu, je potřeba si uvědomit, že její instalací toto téma nekončí. O klimatizaci je nutné dlouhodobě pečovat, zejména ji pravidelně čistit, aby se nestala zdrojem škodlivých mikroorganismů. Čištění klimatizace, výměnu filtrů i pravidelné revize ale můžete svěřit do rukou odborníků.


Bez světla se neobejdeme

Dostatek přirozeného denního světla, správná intenzita i rozložení umělého osvětlení a jejich rovnováha jsou důkazem dobře zvládnuté rekonstrukce na poli světelného komfortu. Světlo je zásadním prvkem, který ovlivňuje psychickou pohodu, biorytmy i celkové fungování organismu. Pokud se v rámci rekonstrukce při plánování „elektriky“ podcení kvantita nebo kvalita umělého světla, hrozí, že nevhodné a nedostatečné rozmístění svítidel bude na obyvatele bytu působit rušivě, nepříznivě ovlivní náladu a bude dlouhodobě namáhavé pro oči. Nepříjemný může být i opačný jev – příliš mnoho světla. Pokud jsou například okna situována tak, že do bytu neustále svítí sluníčko, je vhodné při rekonstrukci počítat i s nějakou formou zastínění. Tu mohou zajistit venkovní či vnitřní žaluzie, závěsy nebo kombinace více prvků.


Jak vybavit byt po rekonstrukci?

Mnoho lidí tráví značnou část volného času ve svých domovech, tedy v uzavřených prostorách. Měli bychom se proto obklopovat nábytkem a dalším vybavením, které neobsahuje zdraví škodlivé chemikálie, jako je formaldehyd, ftaláty či těkavé organické látky. Ty mohou působit nepříznivě mimo jiné na imunitní a dýchací systém. Příkladem zdravého přístupu k bydlení může být například výběr dřevěné podlahové krytiny, která na rozdíl od některých produktů z PVC (polyvinylchlorid) představuje zdravotně nezávadnou variantu řešení podlahy. Novému bytu navíc dodá příjemný a útulný ráz. Dobrou a zdravou volbou může být v některých částech bytu také keramická dlažba, která na rozdíl od koberců neposkytuje útočiště pro roztoče a nestává se zdrojem usazeného prachu. Rekonstrukce je ideální příležitostí vyměnit v bytě prvky, které mohou ohrozit fyzické zdraví, a naopak si dopřát takové, které podpoří i psychiku díky estetičnosti, originalitě nebo zkrátka jen neokoukanosti.


Hluk umí potrápit

Hluk z koupelny, sousední místnosti nebo z vedlejšího bytu dovede být velkým nepřítelem klidného a spokojeného bydlení. Možnosti, jak řešit akustickou zátěž, jsou bez výraznějších zásahů do bytu jen omezené. Při plánování rekonstrukce se proto vyplatí myslet i na akustický komfort znovuzrozeného bytu. To zahrnuje jak vhodnou dispozici bytu, pokud je součástí změn úprava rozložení celého prostoru, tak výběr správných stavebních a izolačních materiálů, akustických podhledů či zařizovacích předmětů. Hluk je významný stresový faktor, který přispívá k vyššímu krevnímu tlaku, zhoršuje náladu a soustředěnost a může vyvolat poruchy spánku. Akustické řešení prostoru je vhodné svěřit do rukou odborníka, jelikož se jedná o velmi širokou problematiku a jednotlivé díly do sebe musí v případě akustiky zapadnout jako skládanka.


Mocná ergonomie

Při rekonstrukcích a zařizování prostorů, nejen těch bytových, se často zmiňuje ergonomie. Tento výraz zjednodušeně řečeno odkazuje na vyhovující uspořádání prostoru z hlediska rozměrů, vzdáleností, tvarů i celkového rozložení. V praxi to znamená, že bychom při plánování interiéru měli myslet na svoje skutečné potřeby a zvyky a zkombinovat je s obecně platnými zásadami, například pokud jde o šířku průchodů v bytě, výšku nábytku, velikost manipulačního prostoru v kuchyni či uspořádání sezení u jídelního stolu. Pokud bychom ergonomii při rekonstrukci nezohlednili, nový prostor by se mohl v praxi ukázat jako nepraktický a nepohodlný.


Text: Petra Kováčová: Foto: Shutterstock

Kdo je kdo aneb Nepleťte si architekta s designérem

Architekt je osoba, která navrhuje řešení podle požadavků a potřeb uživatele prostoru. Zná všechny principy a předpisy, které se stavby týkají, a ví, s jakými prostředky pak může stavitel jeho stavbu realizovat.

Stavitel je osoba, která vykonává proces výstavby; za autorizovaného stavitele se považuje autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb.

Projektant je označení pro osobu vykonávající projektovou činnost ve výstavbě, projektant může například zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení.

Stavební dozor je odborný technický dozor, který zajišťuje dohled nad prováděnou stavbou (zda probíhá podle harmonogramu, podle projektové dokumentace a zda se při ní dodržují všechny předpisy). Mělo by se vždy jednat o nezávislou osobu, která nemá vazby na toho, kdo si její činnost objednal.

Bytový designér se zabývá podobou interiéru zejména z hlediska barev a doplňků. Připravuje kompletní návrhy bytového designu, měl by se orientovat v ergonomii i technických záležitostech, jako jsou stavební materiály či osvětlení. Může být zodpovědný za realizaci vybavení interiéru.

RADA ODBORNÍKA
Ing. Martin Blaha, architekt

Výběr vhodných stavebních materiálů patří k nejdůležitějším krokům při přípravě rekonstrukce bytu. Nepodceňte proto množství času a energie, které tato fáze vyžaduje. Všechny použité stavební materiály by měly splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost i bezpečnost, tj. projít všemi potřebnými zkouškami, splnit předepsané normy a mít platné certifikáty, které potvrzují jejich konkrétní vlastnosti. Vhodným zdrojem informací jsou například materiálové listy a prohlášení o shodě. Při rekonstrukci bytu se vyplatí nešetřit na materiálech či zařizovacích předmětech – kvalitní provedení výrazně prodlouží životnost rekonstrukce a v dlouhodobém horizontu ušetří náklady za opravy či výměny, se kterými je při použití méně kvalitních materiálů potřeba počítat.


Světlo je zásadním prvkem, který ovlivňuje psychickou pohodu, biorytmy i celkové fungování organismu.

Další informace najdete v listopadovém vydání měsíčníku Zdraví.
 Zpět