Připravte své prvňáčky na školu!

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a je již pomalu čas začít myslet na školu. Obzvlášť to pak platí pro rodiče prvňáčků, kteří chtějí svého potomka co nejlépe připravit na velkou životní událost, která ho již za pár dní čeká, tedy vstup do první třídy.

Každé dítě je jiné – některé je již dlouho dopředu na školu natěšené, jiné o ní nechce ani slyšet a raději by se vrátilo znovu do školky. Jak se dítě nakonec se začátkem školy vyrovná, do určité míry závisí na jeho rodičích a na jejich vztahu ke škole. Je proto dobré s dítětem o škole v předstihu průběžně mluvit, vysvětlovat, vyprávět, těšit se společně na nové zážitky a třeba i na známky, které bude dítě ve škole dostávat. Dítěti také vysvětlujte, že bude mít novou paní učitelku a čekají ho také noví kamarádi, spolužáci. Na děti toho právě začátkem září bývá opravdu hodně. Změna denního režimu, nový kolektiv, spousta nových informací, nová paní učitelka, první domácí úkoly… A právě na rodičích je, aby jim pomohli se s těmito velkými životními změnami vyrovnat co nejsnáze. „Navrhuji proto vyprávět o škole, jak se měli ve škole rodiče, co tam prožili, na co rádi vzpomínají. Ukázat dítěti třeba i rodičovskou fotku z první třídy a vyprávět mu o spolužácích,“ nabádá dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová a pokračuje: „Je ale také dobré s ním zkoušet dělat věci, i když se mu právě nechce. Dítě se tak postupně naučí překonávat. Rodiče si s dítkem mohou třeba i na školu zahrát. Dát mu aktovku, penál, cvičný sešit. Může si zkoušet, jak se ořezává tužka, co je v sešitě nahoře, dole, jak vypadá v sešitě linka, jak se správně drží tužka. Možností, jak zábavnou formou hry dítě připravovat na školu, je celá řada. Rodiče se například mohou přeměnit na žáky, dítě na učitele a společně si zkoušejí takovou domácí hru na školu. Určitě není na škodu vyzkoušet, zda je dítě schopné si například zajít k sousedovi půjčit knížku, zda dokáže samo známého člověka o něco poprosit, zda se mu umí podívat do očí, zda také umí nechat druhé domluvit, aniž by jim skákalo do řeči. Tedy zda má dítě rozvinutou i sociální zralost pro vstup do školy. To je pro ně velmi důležité.“


Učte ho samostatnosti

Pro řadu dětí může být především zpočátku velký problém udržet ve škole pozornost. I když si již určité soustředění vyzkoušely ve školce, škola je pro ně přece jen náročnější, a vyžaduje navíc udržení pozornosti po delší dobu. Také na tom je dobré doma s dítětem průběžně pracovat. Můžete si s ním například číst a následně si o čtení společně vyprávět, nebo kreslit a nechat zároveň prostor i jeho fantazii a povídat si o jeho kresbě. Postupně nenápadně prodlužujte čas, po který by dítě mělo pozornost udržet. „Mnohdy je totiž pro prvňáčka náročné být trpělivý, vydržet celých pětačtyřicet minut v lavici, nevykřikovat, počkat, až na něj přijde řada,“ upozorňuje PhDr. Ilona Špaňhelová. Je také dobré dítě zasvětit do výběru potřebných školních pomůcek a nakoupit je společně. Když se mu budou aktovka i další školní potřeby líbit a bude z nich mít radost, může to také pozitivně ovlivnit jeho vztah k začátku školy.

Chvalte a buďte trpěliví

Začátek povinné školní docházky je pro celou rodinu zásadní změna, která by se rozhodně neměla podceňovat. Možná jste si již rutinu s každodenním ranním vstáváním a vypravováním se vyzkoušeli během docházky do školky – s přechodem do první třídy to pro vás nyní může být již jednodušší. Dítě i rodina totiž potřebují systém a pravidelnost. S tím souhlasí i PhDr. Ilona Špaňhelová a doplňuje: „Doporučuji udělat pro dítě řád, který mu může hodně pomoci novou situaci lépe zvládnout. Řád znamená jistotu a mnohdy i rychlost. Pro všechny zúčastněné. Když přijde dítě z družiny, je dobré mu udělat na krátkou chvíli přestávku a pak s ním začít dělat domácí úkoly. Zároveň je dobré vést co nejvíce dítě k samostatnosti. Nachystat si učebnice a další školní pomůcky na další den, vyndat si svačinu, později si udělat svačinu jednou v týdnu. Určitě by dítě mělo chodit večer brzy spát, aby ráno nebylo unavené. Také by se nemělo zapomínat na fyzickou aktivitu. Mnohdy se totiž dítě ve škole ovládá, aby bylo hodné a poslušné – a pak je doma jako puštěné ze řetězu. Jakmile to tedy půjde, nechte ho chodit ven, na kolo, běhat, hrát si venku s ostatními dětmi. I to je pro dítě velmi důležité.“ Soustavná školní příprava může hlavně zpočátku dělat některým dětem trochu problémy. Přece jen, na pravidelné domácí úkoly nebyly dosud zvyklé. Je to pro ně novinka, na kterou si mohou někdy zvykat i delší dobu. Proto jim můžete trochu pomoci. Pokud jim domácí úlohy zpočátku nepůjdou úplně snadno, nic se neděje, nestresujte tím sebe ani dítě, ale obrňte se trpělivostí, a naopak dítě co nejvíce motivujte a vlídně vysvětlujte, že příště už to určitě zvládne mnohem lépe. Povzbuzování i pochvala jsou pro dítě důležitými hnacími motory a posilují i jeho sebevědomí.

Nepřepalte začátek

První měsíc je hodně „rozkoukávací“, dítě se poznává a sžívá s novými spolužáky i s paní učitelkou. Zároveň si zvyká také na nový denní režim. Pokud má již dítě nějaké pravidelné kroužky, nezvyšujte v tomto období zbytečně jejich počet, abyste dítě hned zkraje školního roku nepřetížili. „Dítě je někdy velmi unavené ze všech nových informací a povinností. Proto je dobré zvažovat, abychom je nepřepínali jinými aktivitami. Například proto další kroužky v 1. třídě navrhuji přiměřeně,“ podotýká PhDr. Ilona Špaňhelová. Sami si také musíte vyzkoušet, jak dobře dokážete společně skloubit školu, školní přípravu i samotné kroužky. Pozorujte dítě, jestli nebývá navečer hodně unavené, nervózní a neklidné. Pokud se vám tak bude zdát, jeden z kroužků po dohodě s dítětem vynechte.

Text: Jana Pištěková, foto: Shutterstock a archiv redakce

Zeptali jsme se za vás
Jak ještě mohou rodiče prvňáčkům usnadnit začátek školy?

Mějte velkou radost z každého malého úspěchu svého prvňáčka. Chvalte ho, povzbuzuje ho, radujte se, buďte udivení. Pokud mu něco nepůjde, buďte k němu pravdiví a chtějte jej danou věc naučit. Zároveň mu ale také ukažte, že i vy býváte někdy unavení. Můžete si třeba udělat odpolední svačinu společně a popovídat si, jak jste se měli během dne, co jste dělali, co jste prožili, co se vám oběma povedlo a co třeba ne. Zapojte do přípravy s dítětem i do radostí z toho, že je školák, oba rodiče.
Odpovídá PhDr. Ilona Špaňhelová, psycholožka pro děti a dospělé, www.spanhelova.cz

První školní den je tady!

Vezměte si volno a dítě první školní den doprovázejte. Vaše přítomnost a osobní podpora ho uklidní. To znamená, že především vy musíte zůstat co nejvíce klidní, i když si velmi dobře uvědomujete, jak velká a důležitá změna to v životě vašeho dítka je. Pokud se ale budete stresovat, dítě to z vás vycítí a rozhodně mu tím nijak nepomůžete. Naopak, máte být přece na co pyšní. Vyrostl a je z něho školák! Určitě bude na školu natěšené a zároveň i zvědavé, protože přesně netuší, co ho vlastně ve školní lavici čeká. Ale už jen to, že jde do školy, je pro něho obrovským emočním zážitkem. A vy jej budete sdílet s ním. Zároveň dítě ujistěte, že se také těšíte, až začne chodit do školy. Naučí se tam přece spoustu nových věcí a pozná nové kamarády. Především holčičky parádnice se první den školy jistě rády svátečně obléknou do oblíbených šatiček. Protože první školní den je opravdu dnem výjimečným, dítě si pak zaslouží nějakou odměnu. Třeba v podobě oblíbené zmrzliny nebo návštěvy zoologické zahrady.

Další informace najdete v srpnovém vydání měsíčníku Zdraví.
 Zpět