Co dělat se zarůstajícími nehty

Nepříjemné, bolestivé, opakující se. Takové je zarůstání nehtů, které trápí řadu lidí. Ne vždy lze takový problém jednoduše vyřešit svépomocí, mnohem účinnější je svěřit se do péče odborníkovi, který si se zarůstajícím nehtem dokáže poradit. Co ale dělat pro to, aby již nehet znovu nezarůstal?

Odpověď na takovou otázku není právě jednoduchá. Existuje totiž celá řada příčin, proč nehty opakovaně zarůstají. Některým lze celkem snadno předejít, jiné jsou dané geneticky – v takovém případě bývá náprava o něco složitější. „Mezi nejčastější příčiny, o kterých naši klienti mohou vědomě rozhodovat, řadíme nesprávné a přílišné vystřihávání nehtů do kožních valů obklopujících nehty, nevhodná úzká obuv a absence profesionální péče,“ vyjmenovává důvody podolog Bc. Jaroslav Fešar, ředitel Centra pro péči o nohy a tělo, a dále pokračuje: „K dalším významným faktorům, které již nelze naší vůlí ovlivnit, řadíme genetické dispozice, předchozí traumata nehtů, exostózy neboli kostní výrůstky či infekce nehtů. Nepatrný podíl má i nesprávný vývoj v prenatálním období. Takový jedinec se se změněnými nehty většinou již narodí.“


Zarůstání nehtů není banalita

Zarůstající nehet totiž tlačí na měkké postranní valy prstů a postupně do nich vrůstá hlouběji. Proto bývá zarůstání často velmi nepříjemné a bolestivé, nadto může člověka výrazně limitovat v každodenním pohybu. Podle Jaroslava Fešara patří zarůstání nehtů dokonce mezi velmi časté komplikace nohou. „Mnohdy je tato komplikace doprovázena bolestí, zarudnutím, otokem nebo i zvýšenou teplotou. Přítomna je velice často také bakteriální infekce, kterou je třeba bez zbytečných odkladů léčit antibiotiky.“ Důležitou prevencí je proto v tomto případě pravidelná péče o nohy i nehty a samozřejmě také hygiena. Je také třeba naučit se si správně stříhat nehty. „Prevence je u tohoto zdravotního problému primární. Tedy správně upravovat nehty, nevystřihávat je hluboko do bočních valů a raději se svěřit do péče odborného pedikéra nebo podologa. Nohu bychom také neměli vystavovat extrémním nepříznivým vlivům, a to nejen kvůli ortopedickým deformacím, ale i kvůli změnám nehtů. V sevření, které dokáží vyvolat některé boty, nemůže nehtová ploténka růst rovně, ale je nucena se stáčet,“ varuje Jaroslav Fešar. Správný výběr obuvi je proto namístě. Obuv by neměla být malá ani mít příliš úzkou špičku, naopak, ta by měla být dokulata, aby měly prsty dostatek volného prostoru a v botě se netísnily a netlačily se na sebe. Právě tím se dá do určité míry zarůstání nehtů předejít, protože nehty se ve volném prostoru nebudou deformovat. Pokud tedy trpíte na zarůstání nehtů, zapomeňte na módní boty s dlouhou úzkou špičkou a raději se poohlédněte po pohodlnější obuvi. Vaše nohy vám za to budou vděčné.


Možnosti léčby

Zatímco dříve bylo nejčastější odbornou pomocí při zarůstání nehtů jejich stržení, nyní se již od tohoto poměrně drastického úkonu ustupuje. Při léčbě zarůstajících nehtů je však třeba si vždy uvědomit, proč zarůstají, a podle toho volit další postup, a to hlavně do budoucna, aby se již zarůstání mohlo co nejvíce předejít. „Možností jak napravovat zarůstání nehtů, existuje hned několik. Obecně je lze rozdělit do dvou kategorií. Tou první je konzervativní způsob úprav, druhou je chirurgický způsob. Tím je vhodné řešit nehty, které nelze úspěšně zvládnout žádnou dostupnou konzervativní metodou. Důvodů může být celá řada. Například nedostatek času na vyřešení akutního bolestivého stavu, zánětlivá komplikace nedovolující zákrok bez místního znecitlivění nebo deformace nehtů, které nelze řešit jinou metodou. Chirurgické úpravy jsou obvykle úspěšné z hlediska krátkodobé perspektivy, a často dochází k recidivám,“ upřesňuje Bc. Fešar. Chirurgická úprava zarůstajících nehtů nejčastěji spočívá v tak zvané plastice nehtového lůžka. Při ní dochází k úpravě kožního valu kolem nehtu, který se zmenší, aby do něho nehet již nemohl zarůstat. Chirurgickému skalpelu se však řada lidí snaží vyhnout a raději volí konzervativní způsob. „Ten je v současnosti velmi populární a vyhledávaný všemi věkovými kategoriemi. K jeho klíčovým vlastnostem patří bezbolestné narovnávání principem ortodontického rovnání zubů mnohdy s trvalým efektem a žádné komplikace nebo vyřazení z každodenního života. Mezi nejzákladnější metody úprav patří i podkládání okrajů nehtů podnehtovou tamponádou. Tímto způsobem se napravují zejména krátkodobě vrůstající nehty, u kterých chceme dosáhnout hladkého posunu nehtu směrem k volnému okraji. Někdy je třeba použít takzvanou Fešarovu trojkombinaci, to je kromě podkládání nehtů a oddálení prstců od sebe také odtahování bočních valů pomocí lepicích pásek,“ vyjmenovává postupy léčby zarůstajících nehtů Bc. Fešar.


Nehtová rovnátka

Poměrně novou, ale účinnou metodou, která se v poslední době u nás uplatňuje stále častěji, je používání nehtových rovnátek. Je to metoda sice dlouhodobá, rovnátka je třeba na prstech nosit až dvanáct měsíců, ve výjimečných případech i celoživotně, ale zato je velmi šetrná, protože není invazivní a nehty narovnává přirozeným způsobem. K zakladatelům této metody patří právě Jaroslav Fešar, který používání kovových nehtových rovnátek u nás zavedl. „Název nehtové rovnátko jsem před lety zavedl do podologické praxe inspirován svou původní profesí zubního technika a výraz se mezi odborníky velmi ujal,“ přiznává Jaroslav Fešar, který se rovnáním zarostlých nehtů dlouhodobě zabývá. Odborně se oboru, který se věnuje právě rovnání nehtů, říká ortonyxie. „Nehtová rovnátka dokáží v mnoha případech nehty trvale narovnat, a zejména rychle zbavit bolesti. Existuje mnoho druhů rovnátek, která se od sebe liší způsobem upevnění na nehet, způsobem aktivační působnosti, materiálem a podobně,“ dodává podolog Fešar. Rovnátka, která mohou být plastová či drátková (ta se vyrábějí přímo na míru na konkrétní nehet), se připevňují speciální hmotou přímo na postižený nehet, čímž se nehet správně zafixuje a postupně tak může dorůstat ve správné šíři a již bez dalších deformací. V pravidelných intervalech pak podolog musí kontrolovat, zda rovnátko na nehtu správně drží, zda je třeba jej přitáhnout a samozřejmě také sleduje, jak se daří nehet průběžně narovnávat. Cena za nehtová rovnátka začíná kolem 800 Kč, další výdaje jsou pak spojené s úpravou samotného nehtového rovnátka při pravidelných kontrolách. Pokud patříte mezi milovníky zdobených nehtů, tak vězte, že také nehtová rovnátka si můžete na přání nechat ozdobit třeba veselým obrázkem, který vám jejich nošení na nehtech zpříjemní.


Text: Jana Pištěková, foto: Shutterstock a archiv redakce

Jak správně stříhat nehty

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, i stříhání nehtů má svá pravidla. Díky nim lze v řadě případů předejít opakovanému a bolestivému zarůstání. Nehty je tedy třeba stříhat pravidelně a spíše častěji, jednou za 14 dní až tři týdny, podle toho, jak rychle vám rostou. Nejvhodnější doba je po koupání či sprchování, když jsou změklé vodou a nůžky nebo kleštičky si s nimi lépe poradí. Nehty na nohou se stříhají vždy do roviny. Pokud budete nehty stříhat dokulata a ještě je po stranách vystřihávat, koledujete si právě o opakované zarůstání nehtů. Je také vhodné se o nohy pravidelně starat, a pokud vám stříhání nehtů činí potíže a nehty zarůstají, rozhodně stojí za to svěřit se do odborné péče podologa či pedikéra.


Zeptali jsme se za vás
Které nehty obvykle zarůstají nejvíce?

Problém zarůstání nehtů se v drtivé většině týká nohou. Nehty na nohou jsou výrazněji obklopeny bočními kožními valy, a jsou tak daleko citlivější na nesprávné vystřihávání. Nohy jsou navíc vystaveny vlivu bot, které mohou k této zdravotní komplikaci také přispět. Pokud jde o konkrétní nehty, jedná se převážně o nehty na palcích. Jsou totiž největší a působí na ně často největší tlak bot. Stává se ale, že zarůstají i nehty na dalších prstech, kde kromě péče můžeme za rizikový faktor označit i genetické předpoklady.
Odpovídá Bc. Jaroslav Fešar, diplomovaný podolog, prezident České podologické společnosti a ředitel Centra péče o nohy a tělo


Další informace najdete v záříjovém vydání měsíčníku Zdraví.
 Zpět