Vše, co byste měli vědět o e-cigaretách

E-cigarety, vapování, aerosol, e-liquid… Tyto a mnoho dalších výrazů můžete zaslechnout v souvislosti s užíváním elektronických cigaret. Tímto aktuálním tématem vás provedeme, přičemž zmíníme zdravotní stránku věci, přidáme rady odborníka na problematiku závislosti na tabáku a nastíníme i právní pojetí e-cigaret.

Na úvod je potřeba vysvětlit několik základních pojmů. Především tedy objasnit, že elektronické cigarety neboli e-cigarety se nekouří, nýbrž vapují, inhalují. „Vapování je ovšem širší pojem a zahrnuje v podstatě vdechování jakýchkoliv výparů. Elektronické cigarety jsou jednou z možností vapování,“ říká prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V elektronické cigaretě se vytváří aerosol (lidově a ne úplně přesně řečeno pára) a „kuřák“ e-cigarety ho vdechuje. Pro e-cigaretu je tedy klíčovou vlastností odpařování, nikoliv spalování jako u klasických cigaret. „Právě toto je podstatný rozdíl, protože zdraví kuřáků poškozují zplodiny spalování, tedy kouř,“ vysvětluje prof. Eva Králíková.


E-cigarety a zdraví

Jednou z hlavních věcí, které kuřáky a uživatele e-cigaret zajímají, je právě otázka zdravotních dopadů. Jsou e-cigarety „zdravější“ než klasické cigarety? Dají se e-cigarety využívat při odvykání kouření? Koncentrace zdraví škodlivých a rakovinotvorných látek v aerosolu je u e-cigaret mnohonásobně nižší než v kouři z klasických cigaret. Elektronické cigarety jsou tedy v porovnání s běžnými cigaretami méně rizikovou variantou, jak získat nikotin – děje se tak totiž bez kouře. Vdechování nikotinu a dalších chemických látek v jakékoliv podobě ovšem nelze obecně považovat za zdraví prospěšné. Elektronické cigarety se neobejdou bez kapalných náplní, které se označují jako e-liquid nebo jen liquidy. Jedná se obvykle o roztoky na bázi vody, které neobsahují žádné oleje. Právě oleje jsou při vapování e-cigaret rizikovou záležitostí. „Nebezpečné jsou především olejnaté látky s výtažky marihuany. V USA, kde nedávno proběhla „epidemie“ poškození plic při vapování, obsahovaly některé náplně sloučeniny vitaminu E, který se do olejů přidává kvůli zahuštění a pravděpodobně stál za uvedenými problémy. Panika, která v této věci vznikla v médiích, bohužel vrátila řadu uživatelů e-cigaret k běžným cigaretám. V USA se jednalo o přibližně 3000 případů poškození plic a 60 úmrtí. V této souvislosti je ale dobré připomenout, že stejný počet úmrtí v USA způsobí kouření cigaret zhruba každou hodinu,“ přibližuje prof. Eva Králíková. Britská vládní agentura Public Health England (PHE) spadající pod tamní ministerstvo zdravotnictví a sociální péče uvádí, že e-cigarety jsou méně škodlivé pro lidské zdraví než klasické cigarety, jejichž kouření má jen v Anglii na svědomí dvě stovky úmrtí denně. Zároveň ale upozorňuje na rizika související s vapováním roztoků obsahujících marihuanu a varuje před používáním e-liquidů neznámého původu. To potvrzuje i lékařka z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze, která upozorňuje, že nelegální a neregistrované, tedy nekontrolované výrobky jsou nebezpečné stejně jako jejich domácí upravování.


Více poznatků až s postupem času

Přesné dopady vapování na zdraví nejsou zdaleka tak dobře prozkoumány a popsány jako důsledky kouření klasických tabákových výrobků. E-cigarety jsou v porovnání s těmi klasickými naprostými nováčky ve světě kouření, a na rozbor dlouhodobých dopadů si tak budeme muset počkat. Přestože vapování má na rozdíl od kouření díky absenci spalování (tedy přísunu dehtu a dalších tisícovek škodlivin) méně nežádoucích vlivů na zdraví, stále se jedná o zdroj nikotinu a dalších chemikálií. „E-cigarety tak jistě mohou udržovat, prohlubovat nebo způsobovat závislost a nekuřákům nebo dokonce mladistvým je rozhodně nikdo nedoporučuje,“ uvádí prof. Eva Králíková. K problematice vapování mladistvých zveřejnila statistiku například Lékařská fakulta Harvardovy univerzity, podle níž se v roce 2018 k vapování dostalo téměř 40 % amerických středoškoláků. U náctiletých, kteří vyzkoušejí vapování, je podle dosavadních poznatků větší pravděpodobnost, že začnou kouřit klasické cigarety než u vrstevníků, kteří e-cigarety nevyzkoušeli.


Jak se na e-cigarety dívá legislativa?

Na výrobu, dovoz, prodej, ale i užívání elektronických cigaret musely samozřejmě reagovat i právní předpisy. V květnu 2017 vstoupil v platnost revidovaný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. České právní předpisy musely zohlednit také směrnici Evropského parlamentu o tabákových výrobcích, a proto byla v roce 2017 vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. Tato vyhláška upravuje například požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a jejich náhradních náplní a také pravidla jejich označování a další související záležitosti. Elektronické cigarety podléhají rovněž regulaci, co se týče reklamy a jejich propagace. Spolu s úplným zákazem kouření ve veřejných prostorách, který v ČR začal platit v květnu 2017 na základě tzv. protikuřáckého zákona, došlo rovněž k zákazu užívání elektronických cigaret na veřejnosti.


Text: Petra Dulíková, foto: Shutterstock a archiv redakce

Zajímavá fakta k užívání e-cigaret v ČR

Z výsledků průzkumu Státního zdravotního ústavu na téma užívání tabáku v ČR vyplývá, že elektronické cigarety využívá přibližně 5 % kuřáků.
Více než 50 % uživatelů e-cigaret zároveň kouří klasické cigarety.
Přibližně pětina uživatelů e-cigaret jsou bývalí kuřáci cigaret a podobné množství lidí před užíváním e-cigaret nekouřilo.
Více než tři čtvrtiny uživatelů e-cigaret vapují náplně s obsahem nikotinu.
Nejčastějším důvodem pro užívání e-cigaret je podle výzkumu experimentování s tímto prostředkem. Na druhém místě figuruje argument, že e-cigareta je prostředkem k ukončení nebo omezení kouření klasických cigaret. K dalším uváděným důvodům patří menší škodlivost pro zdraví, větší tolerance okolí k e-cigaretám či nižší cena.

Zeptali jsme se za vás
Může v rámci odvykání kouření nějak pomoci elektronická cigareta?

Způsobů, jak přestat kouřit, je hodně. Většina kuřáků to zkouší jen tak, bez odborné pomoci. V takovém případě se povede jen asi třem až pěti osobám ze sta alespoň rok nekouřit. Intenzivní léčba, tedy intervence a léky k potlačení abstinenčních příznaků, mohou úspěšnost až zdesetinásobit. To znamená, že kouřit přestane kolem 30 % osob. Toto číslo ale ukazuje, že většině se to nepodaří ani tak. Pro ty, kdo nedokázali přestat kouřit ani s pomocí nejúčinnější léčby, jsou elektronické cigarety zcela jistě méně rizikovou možností, jak dostat nikotin bez kouře. Tato účinnost elektronických cigaret je již prokázaná, ale musí se jednat o typ, který dodává nikotin dostatečně rychle a v dostatečné dávce, jinak také nepomohou. Odpovídá Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


Více informací naleznete v květnovém vydání časopisu Zdraví.
 Zpět