Zvládneme to!


I Český červený kříž pomáhá v této nelehké době svou kampaní. Na stránkách www.zvladnemeto.cervenykriz.eu najdou zájemci ověřené informace o všem, co nás teď nejvíc zajímá. Od toho, jak zacházet v této době s papírovými bankovkami a mincemi, jak používat dezinfekci, co dělat, když se vám zdá, že máte příznaky nemoci, ale třeba i jak zvládnout home office či jak komunikovat s prarodiči. Cílem je hledat a šířit ověřená fakta a doporučení, která pomohou lidem lépe se orientovat v aktuální situaci a zmírňovat paniku. Součástí kampaně Zvládneme to je i pomoc pro rodiče žáků, kteří si neví rady s látkou, kterou mají jejich děti probrat. Doučko je bezplatné on-line doučování pomocí konferenčního hovoru přes počítač nebo tablet. Tato doba je velmi těžká zejména pro seniory, kteří jsou nejrizikovější skupinou. Proto se ČČK rozhodl jim složité období usnadnit prostřednictvím služby Zavoláme zpátky. Ta pomáhá zůstat osamělým seniorům v kontaktu s lidmi, s realitou „venku“ a nabízí i možnost popovídat si o současné situaci a debatovat nad aktuálními informacemi po telefonu s vyškolenými dobrovolníky.

 Zpět